måndag 8 oktober 2007

Magiskt tänkande och kampsport

Inom många traditionella kampsporter florerar mängder av urgamla metafysiska och pseudovetenskapliga påståenden. En hel del kretsar kring hantering och flöden av energi (chi).

Chi-övningar kan säkerligen vara givande på många sätt (rent psykologiskt), men det finns gränser.

Här är två exempel på män vars tillit till det magiska tänkandet gått för långt.

Svärd vs Energibepansrad arm (Varning! Ej för väldigt känsliga tittare.)


Modern kampsportare vs Kiai Master


Dessa två exempel visar hur stor påverkan övertygelser kan ha på beteende. Och detta gäller givetvis inte bara för kampsportare av extrema slag. Alla är vi magiska tänkare i viss mån. Men sådant tänkande i mer extrem, och potentiellt skadlig form, finner vi t ex hos många utövare av alternativ medicin, new age-troende, religiösa och vidskepliga.

Som ett litet PS kan dessa två videoexempel även fungera som motargument till många postmoderna tankegångar. "Alla har sin egen sanning" hör man ibland. Nej - om du skär dig i armen kommer du att blöda hur mycket du än tror på motsatsen.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: