onsdag 17 oktober 2007

Amerikanska regeringens sexfiasko

Sexuell avhållsamhet verkar vara den amerikanska regeringens favoritmetod mot alla former av sexuellt relaterade problem. Lösningen till det stigande antalet aborter - avhållsamhet. Lösningen till sexuellt överförbara sjukdomar - avhållsamhet. Lösningen till depressioner - avhållsamhet?

USAs regeringen har bl a lanserat en sajt, 4parents.gov, där de propagerar för avhållsamhet med diverse fakta, statistik och uppfostringstips.

Här är en reklamfilm för kampanjen:Avhållsamhetprogram har dock fått ta mycket kritik. Det finns nämligen inga belägg för att dessa fungerar. Hur lätt är det egentligen att övertyga hormonstinna tonåringar att sex är dåligt för dem? Och är detta ens något man bör propagera för?

Den amerikanska regeringens motiv sägs vara grundade i vetenskap och statistik, men man behöver inte vara en statsvetare för att förstå att motiven egentligen är ideologiska/religiösa.

Regeringen finansierar t o m ett sexualundervisningsprogram som bygger på att lära ut abstinence-only (avhållsamhet-endast). Detta innebär att nästan all fokus i denna sexualundervisning ligger i att betona vikten av avhållsamhet. Liten eller ingen fokus läggs på annan sexualundervisning gällande hälsa, kontraception, osv. Regeringens program tillämpas till någon grad i alla amerikanska stater utom Kalifornien.

USA har även fått hård kritik för sina försök att exportera dessa program. I USAs senaste HIV/AIDS-strategi går 20% av budgeten till prevention. Av dessa pengar (ca 3 miljarder USD) är en tredjedel öronmärkta för abstinence-only-program. Detta gäller alltså bl a för länder i Afrika där konsekvenserna av AIDS-epidemierna är katastrofala. Istället för att sprida information om t ex kontraception används tid och pengar till värdelösa avhållsamhetsprogram.

Värt att notera är att dessa program även lägger en hel del krut på att propagera för avhållsamhet tills äktenskapet. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Vad säger detta om deras motiv? Äktenskapets nödvändighet lär till stor del grundas i religiösa övertygelser gällande familjebildning och sexualroller. Och vad får detta för konsekvenser för homosexuella som inte ens får ingå äktenskap i USA (eller de flesta andra länder för den delen)?

Personligen blir jag mer än måttligt upprörd av inskränkthet av detta slag. Att de dessutom blundar för vetenskap gör inte saken bättre. Allt detta säger en hel del om den sittande regeringen.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: