onsdag 24 oktober 2007

Amerikaner högst bokstavstrogna

En nyligen publicerad undersökning visar att majoriteten av amerikaner tror att centrala berättelser i bibeln bokstavligen har hänt.

De utfrågade fick bestämma ifall dessa berättelser var "bokstavligt sanna och hände precis så som det står i bibeln" eller att berättelserna "var tänkta att illustrera principer men inte skulle ses bokstavligt".

75% menade att Jesus bokstavligen återuppstod från de döda. Graden av bokstavstro på denna berättelse verkar vara beroende av nivån av utbildning. Men även bland högskoleutbildade trodde 68% att berättelsen var bokstavligt sann.

65% menade att Daniel bokstavligt överlevde mötet med ett lejon.

64% menade att Moses bokstavligen delade på Röda Havet.

63% menade att David bokstavligen dödade jätten Goliath med en sten.

60% menade att aposteln Peter bokstavligen gick på vatten med Jesus.

60% menade att Gud bokstavligen skapade jorden på 6 dagar. Bland högskoleutbildade trodde 38% på detta medan siffran var 73% för individer med lägre utbildning.

Läs gärna hela artikeln för en mera grundlig genomgång där geografisk fördelning, etnicitet, kyrktillhörighet, osv tas i beaktning.

Dessa siffror är enligt mig personligen nedslående även om jag inte är ett dugg förvånad. Majoriteten av befolkningen i USA tror alltså på fullständigt obevisade påståenden helt enkelt för att de står i bibeln. Samtidigt förnekar de vetenskapligt välbyggda teorier om t ex evolutionsteorin.
Sådant här riskerar enligt mig att underminera fördelarna med att leva i demokratiska samhällen. När väljarna lägger större vikt på religiösa övertygelser än på god vetenskaplig information riskerar många frågor att behandlas på vanskligt sätt.

Avslutande citat:

"120 million of us place the big bang 2,500 years after the Babylonians and Sumerians learned to brew beer."
- Sam Harris, End of Faith(2004)
Andra bloggar om: , , ,

4 kommentarer:

Henrik Gustafsson sa...

Intressant undersökning. Du skriver att dessa siffror är personligen nedslående för dej. Menar du att samtliga av dessa siffror är nedslående eller att vissa av dem är det? Jag tänker ungefär såhär: Om man försöker basera naturvetenskaplig forskning på en text som uppenbarligen inte gör anspråk på att vara en naturvetenskaplig text, som är fallet med vissa kreationistiska modeller, så bäddar detta för problem. Författaren till Bibelns skapelseberättelse hade förmodligen inte tänkt att hans text skulle komma att läsas ur ett perspektiv som kallas upplysningsfilosofiskt rationalistiskt. Om vi läser texten på det viset missar vi författarens poäng och vi får stora problem om denna börjar användas som grund för att bedriva naturvetenskaplig forskning om universums uppkomst. Då finns det skäl att känna sig nedslagen som du skrev.
Men hur är det till exempel med texter om Jesus uppståndelse? Där verkar författaren göra anspråk på att återge någon form av stiliserad ögonvittnesskildring. Visserligen inte utifrån vår förståelse om upplysningsfilosofi och naturvetenskap, men det är ändå rimligt att anta att författaren verkligen menar att Jesus rent fysiskt uppstått från döden. Detta strider mot det vi känner till om naturlagar, men under förutsättning att Gud finns så blir det inte lika osannolikt. Om Gud finns eller inte tycker jag att man kan argumentera lika väl för som mot, men min poäng är att om folk väljer att tro att Jesus återuppstod från döden, så finns det ingen anledning för folk som inte tror detta att känna sig nedslagna. Detta därför att en sådan religiös övertygelse inte nämnvärt försvårar något vetenskapligt arbete. Istället kan en sådan religiös övertygelse tillföra andra värden som är lika viktiga som naturvetenskapliga värden, och då talar jag om värden som exempelvis hopp, mening och trygghet.
Jag vill oxå passa på att tacka för en mycket intressant hemsida Pekka, ha en bra dag på jobbet, nu måste jag gå och göra nån nytta

Pekka S sa...

Siffrorna är nedslående eftersom de bekräftar min bild av amerikanernas överdrivna tillit till och respekt för bibeln. Sifforna visar även på bristande religions- och vetenskapskunnande och en bristande förmåga till kritiskt tänkande.

Jag är själv övertygad om att den ursprungliga meningen med de äldre religiösa myterna inte var att beskriva historiska fakta. Det handlade precis som du skriver om att ge insikt i andra frågor - moraliska, existensiella, meningsskapande.

När det gäller texterna om Jesus uppståndelse så är de troligtvis mera bokstavligt menade, även om detta också kan debatteras till viss del.
Det jag kan finna nedslående gällande siffrorna i denna fråga är inte nödvändigtvis bristande religionskunskap, utan snarare bristen av beviskrav. Dessa "sanningar" köps alltför okritiskt. En tro på Gud förändrar inte vissa händelsers faktiska sannolikhet. Det vore skillnad om man hade klara bevis för Guds existens. Då skulle övernaturliga fenomen bli mera sannolika i och med radikalt modifierade faktagrunder.

Håller dock med dig om att tro, t ex på Jesus uppståndelse från döden, kan bidra med positiva ting. Och detta ska man absolut inte nedslås av - tvärtom!
Samtidigt ska jag vara ärlig med att jag ändå inte beundrar denna form av tro, då den i viss mån är grundlös. Grundlös tro kan ha konstruktiva yttringar men likasåväl destruktiva. Jag har därför svårt med att värdera sådana åsiktsgrunder, även om jag kan uppskatta åsikternas effekter.

Får tacka så mycket för dina kommentarer! Det är tydligt att du ligger på en annan nivå än de amerikanska frågesvararna. Uppskattar alltid en god diskussion!

Ha det bra och gör lite nytta. Men glöm inte att vara lite onyttig ibland oxå! ;)

Henrik Gustafsson sa...

haha bra svar, komplimangen på slutet gjorde mej extra välvilligt inställd till ditt svar ;) ja onyttighet är viktigt, nu ska jag slarva en stund och tänka på gamla goda skanovatider

Pekka S sa...

Jo, tack tack, det var ett ganska bra svar av mig måste jag säga. :)

Trevlig helg och massor av godis!