fredag 21 september 2007

Kreationistisk soffsport

Det roliga är att "After Eden" av Dan Lietha är en pro-kreationistisk serie för organisationen Answers In Genesis. Detta faktum gör serien dubbelt underhållande.

(Via Scientia Natura)

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: