tisdag 18 september 2007

Alver rådgivare till domare

Den före detta domaren Florentino V. Floro Jr i Manilla blev avskedad efter ett avslöjande om att han påstod sig ha tre alver som rådgivare.

Det stora problemet var givetvis att endast Floro kunde se dessa. I t ex Sverige skulle historien slutat här, men i Filippinerna är vidskepligheter vardagsmat och Floro planerar för fullt comeback. Han är givetvis uppbackad av Luis, Armand och Angel - hans trogna alver.

Domare Floro anser nämligen inte att han ska få diskrimineras på grund av sina övertygelser.

"Mr. Floro says he never consulted the invisible elves over judicial decisions and the fact that he puts faith in them should make no difference to his career. "It shouldn't matter what I believe in, whether it's Jesus, Muhammad, or Luis, Armand and Angel," he says in an interview."
Den högsta domstolen menar dock att problemet ligger i att Floro är psykotisk, en diagnos ställd av domstolens klinik.

Läs vidare på Wall Street Journal. Artikeln i sin helhet innehåller en hel rad andra underligheter gällande Floros övertygelser och beteende. Något som också framkommer är hur annorlunda vidskepliga samhällen uppfattar historier som denna .

(Nyheten hittades hos denialism blog.)

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: