torsdag 2 augusti 2007

Homeopatiska preparat i Sverige

Homeopatiska läkemedel är godkända av Läkemedelsverket. Detta understryks bl a på sidor som förespråkar homeopati.

Men vad innebär detta egentligen? Vilka krav sätter Läkemedelsverket på homeopatiska preparat?

"Till skillnad från vanliga läkemedel och naturläkemedel finns inga krav på tillverkaren av homeopatiska läkemedel att genom naturvetenskapliga studier visa att läkemedlet lindrar eller botar olika sjukdomstillstånd. Användningen av homeopatiska läkemedel kan därför inte sägas bygga på naturvetenskapliga fakta utan grundar sig istället på en önskan att behandla sig enligt den homeopatiska läran.

Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd anses bero på individens konstitution och bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat. I Sverige finns inga lagstadgade krav på särskild utbildning för homeopater eller terapeuter som arbetar med homeopati.

Homeopatisk terapi är mycket olika spridd inom Europa: i vissa länder, som exempelvis Tyskland, är användningen mycket utbredd, medan terapin i exempelvis de skandinaviska länderna inte har fått så stor spridning."

- www.lakemedelsverket.se
Tilläggas ska att homeopatika inte får säljas på Apoteket. Och då har Apoteket ändå inga extrema beviskrav på alla sina produkter. Där finns trots allt andra suspekta preparat, som t ex vissa naturläkemedel.

För mig säger detta en del om (de bristande) bevisgrunderna för homeopatiska preparats eventuella verkan.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: