torsdag 16 augusti 2007

Dawkins - Enemies of Reason Del 1/2

Här är den äntligen. Första delen av Enemies of Reason - Slaves to Superstition.


Minirecension (070821):

I detta avsnitt tar Dawkins en titt på astrologi, som är en av vår tids mest populära pseudovetenskaper. Dessutom betraktas mediumskap, cold reading, aurafotografi, slagruta, magiskt tänkande, postmodernism, m.m.

Som skeptiker är jag något tveksam gällande det test av astrologi/horoskop som presenteras i programmet. Nu är det givetvis så att alla detaljerna inte framkommer, men det som visas ter sig vara en potentiellt bristande undersökning. Är experimentet t ex dubbelblint eller har en eller flera i tv-teamet på plats information om försökspersonerna och innehållet? Är försöksgruppen stor nog för att resultatet ska kunna anses vara signifikant?
Egentligen är detta ganska oväsentligt då inslaget trots allt lyckas med att förmedla samma budskap som rigoröst uppställda experiment har gjort. Astrologi fungerar inte. Men anledningen till att jag ens presenterar kritik är p g a att jag anser att Dawkins måste vara försiktig med att inte verka oseriös. Hans agenda är trots allt att skilja pseudovetenskap från den riktiga varan.

Testet av slagrutan var dock betydligt bättre och svårare att för kritiker att förkasta.

Dawkins går i programmet inte speciellt djupt när det gäller någon av de punkter som presenteras och det som framförs är inga direkta nyheter, i varje fall för intresserade skeptiker.

Men Dawkins har med programmet stor chans att nå en bred, mindre insatta och intresserad publik. För jag tror att han kommer att lyckas väl just med att väcka nyfikenhet och ifrågasättande. Vidskeplighet och pseudovetenskap är trots allt viktigare frågor än de flesta inser.
Jag hoppas och tror att Dawkins med programserien och efterföljande "utspel" kommer att lyckas skapa fokus på denna nödvändiga debatt. Tidigare lyckades han utmärkt genom sin religionskritiska programserie och bok. Kanske finns det även planer för en bok kring pseudovetenskap?

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: