tisdag 17 juli 2007

SVT fälls ej för Dawkinsprogram

I våras sände SVT en rad program under temat barnatro. Bland annat sändes Richard Dawkins "Root of All Evil?". SVT anmäldes pga detta för bristande saklighet.

Nyligen kom beslutet som friar SVT.

Information om ärende 238/07
Diarienr: 238/07
Programföretag: Sveriges Television
Program: Temakväll: Barnatro, SVT2
Ämne: Religion och religiös uppfostran

Beslutstyp: Friande
Beslutsnivå: Direktörsbeslut
Prövningsgrund: Opartiskhet
Beslutsdatum: 2007-07-02
Beslut: SB 484/07
Världen idag har publicerat en artikel kring detta där anmälarnas motivering tas upp:
"En anmälare anser att programmet var ett tendentiöst angrepp mot religiösa människor.
En annan anmälare anser att programmet spred oemotsagda fördomar, förklädda till vetenskaplig forskning och fakta.
Anmälarna anser även att dessa och andra inslag under temakvällen framställde religiösa som mindre vetande."
Dagen tog upp anmälningarna tidigare i vår:
"Svt:s temakväll i lördags under rubriken ”Barnatro” inleddes med en film av biologiprofessorna Richard Dawkins. Temakvällen har orsakat diskussioner.
Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, är mycket kritisk och har nu gjort en anmälan till Granskningsnämnden. Framförallt reagerar hon på Dawkins sätt att beskriva tron på Gud som ett virus.
”Filmen var ett hårt angrepp mot kristendom, judendomen och islam och innebar en sällan skådad tendentiös propaganda mot religiösa människor. Angrepp som sedan fick stå helt oemotsagt i den efterföljande debatten”, skriver Enochson i sin anmälan.
”Hela programmet andades förakt mot religiösa och dessa utmålades som manipulativa människor som överför sina "hemska virus" (dvs. tro) till sina barn”, fortsätter hon.
Jag såg själv samtliga program under temakvällen. Dawkins dokumentär om religioner var givetvis färgat av hans personliga övertygelser. Dock ansåg jag att han försökte ge objektiva belägg för sina argument, även om vissa av dem var relativt kontroversiella. Men i stort var dokumentären inte mycket mer vinklat än t ex Michael Moores filmer. Men dessa har å andra sidan också anmälts till granskningsnämnden - och friats.

Eftersom jag inte är speciellt insatt i det regelverk som granskningsnämnden utgår ifrån kan jag inte heller bedöma beslutet som sådant. Jag hade gärna sett en mera utförlig motivation av beslutet, men detta presenteras inte på webben.

Dokumentären "Root of All Evil?" finns att se på Google Video: Del1, Del2

Uppdatering 070719:
Jag har nu fått del av Granskningsnämndens beslut i dess helhet. Av denna att döma uppfattar jag det som helt korrekt att fria SVT i detta ärende. Här är några av huvudpunkterna i beslutet:
"Enligt 5 § i SVT:s sändningstillstånd ska programverksamheten bedrivas opartiskt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen. Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, dvs. så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, men att så sker bör klart framgå av programmet eller programpresentationen."

"Av betydelse för bedömningen är också 9 § i sändningstillståndet som bl.a. ålägger SVT att stimulera till debatt, att kommentera och belysa händelser och skeenden samt att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Dessa skyldigheter innebär enligt Granskningsnämndens praxis att ett program eller inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet."

"Granskningsnämnden konstaterar att temakvällens program Smittad av tro visserligen innehöll kritik mot religiöst färgad utbildning och fostran – bl.a. när det gäller undervisning om naturvetenskap, men att två religiösa företrädare i direkta samtal också gavs tillfälle att framlägga sina synpunkter. Mot bakgrund av bestämmelsen i 9 § i sändningstillståndet anser nämnden inte att programmet strider mot kravet på opartiskhet. Nämnden kan inte heller finna att temakvällen i övrigt strider mot kravet på opartiskhet.

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens direktör Cecilia Renfors efter föredragning av Jonas Nilsson."
Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag gillar Richard Dawkins, jag har dock inte läst någon av hans böcker men jag har sett hans dokumentärer!
Det finns avsnitt där han är lite arrogant och nedlåtande men jag kan förstå hans frustration som vetenskapsman!

Pekka S sa...

Jag håller med dig. Ogillar den nedlåtande ton han tar till ibland, men beundrar hans klarsynthet, frimodighet och pedagogiska skicklighet.