måndag 23 juli 2007

Rötmånad - Vetenskap eller Vidskeplighet?

Idag, den 23:e juli börjar årets rötmånad och varar till den 23 augusti. Den varken börjar eller slutar en dag tidigare eller senare! Ja, så exakt ansåg man att rötmånaden var enligt bondepraktikan.

Uppmärksammandet av denna period grundas troligtvis i det faktum att vädret under denna period brukar vara speciellt ogynnsamt för dåligt förvarade livsmedel. Vädret är både varm och fuktigt vilket gynnar bakteriernas tillväxt vilket i sin tur leder till skämd mat. Under denna period var det, speciellt förr i tiden, vanligt att folk drabbades av "sommarsjukan", dvs matförgiftning.

Problemet med rötmånaden är att väderleken inte alltid är likadan från år till år. Om perioden juli - augusti är torr och kall är risken för skämd mat givetvis inte större än vanligt. Men någon sådan koppling verkade man inte ha gjort då begreppet föddes och än idag är det många som tror att dessa exakta datum gäller. Detta är ren vidskeplighet.

Nu är det ju inte så att man bör vara oaktsam med sina livsmedel under denna period endast pga att rötmånaden till viss del är rent skrock. Statistiskt sett är denna period fortfarande den varmaste och fuktigaste tiden på året. Dock bör man förstå att maten lika lätt kan bli skämd under andra bakteriegynnsamma perioder. All vidskeplighet är trots allt inte av fullständigt irrationell art. Vi talar ju här inte om krossade speglar, svarta katter, nycklar på bordet eller annat skrock utan någon som helst verklighetsförankring.

Hur stor är då risken i år? Tja, fuktigt är det onekligen. Och trots att solen lyser med sin frånvaro är det relativt varmt, sett till resten av året. Man bör alltså vara lite extra försiktig. Men årets väder är givetvis långt ifrån ett paradis för bakterierna.

Var alltså måttfullt vidskepliga i år.

Mer läsning:
Livsmedelsverket
Wikipedia

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: