tisdag 24 juli 2007

Reklamattack mot ateismen

American Vision, en kristen organisation med nära band till bl a Answers in Genesis, vill lansera en bred kampanj mot den (militanta) ateistiska rörelsen i USA.

Ett av deras projekt heter "A Fool's Heart" vilket syftar på bibelversen Psalm 14:1 "The fool hath said in his heart, There is no God." A Fool's Heart har bland annat lanserat en reklam-/propagandafilm som ska sändas på internet och tv. Denna film ska enligt American Vision motbevisa ateismen. På hemsidan skriver de:

"Atheists present themselves as enlightened and civil. But this new commercial will reveal the shocking truth to viewers. The French Revolution, Communism, Nazism, etc. have taught us that the atheistic worldview will inevitably lead to the persecution of Christians and the killing of anyone who gets in the way. What’s worse is that atheism is paving a wide road for Islam to advance in our nation and around the world."
Bedöm själva:


Logiken, som ska motbevisa ateismen och visa vilken barbarism ateismen oundvikligt kommer att leda till , är alltså som följer:

Sam Harris och Richard Dawkins använder sig av ord som "förnuft" och "rationalitet". Robespierre använde sig av ord som "förnuft och "rationalitet".
Robespierre avrättade folk som motsatte hans åsikter.
Alltså kommer Harris och Dawkins idéer att leda till avrättningar av meningsmotståndare ifall de kommer till makten.

Solklart eller hur? Ja, solklart absurt.

Pharyngula ger oss en utmärkt analogi för att belysa den bristande logiken:
"GW Bush uses words like 'family,' 'church,' and 'god.' So does Dick Cheney. So did Adolf Hitler. Therefore, the Bush administration is preparing to invade Poland."
Utöver detta används ett citat från Dawkins helt ur sitt sammanhang. Enligt Dawkins är universum blint, obarmhärtigt och likgiltigt. Dessa ord visas i ett bildspel innehållande bl a Stalin, Nazister, utrotade judar, lynchningar, racism, m.m. På detta sätt vill de antyda att Dawkins åsikter leder till just denna typ av mardrömsscenarion. Detta är givetvis klassisk skräckpropaganda. Man tillämpar helt enkelt argumentationsfelet "naturalistic fallacy" - vilket innebär att man felaktigt drar slutsatser om hur ting bör vara utifrån hur ting är.

Dawkins själv hade helt enkelt förklarat att även om universum i sig är likgiltigt gällande mänskligt lidande av det slag som visades upp, så betyder det naturligtvis inte att vi människor bör vara det.

För att förstärka det redan övertydliga budskapet visas i reklamfilmen citatet:
"If God does not exist, everything is permitted."
Hur ska vi summera denna reklamfilm? Att ateismen nu är motbevisad? Att ateism oundvikligt leder till förtryck och mord av meningsmotståndare?

Jag är inte övertygad. Dock bli jag alltid beklämd när bedräglig, irrationell och obildad propaganda av detta eller liknande slag sprids. Inte för att jag vill förbjuda åsiktsfrihet på något vis. Men tyvärr saknar jag viss tilltro till mina medmänniskors förmåga till kritiskt tänkande. Jag vågar därmed inte hoppas att ingen låter sig luras av masken på den fullt synliga kroken.

Andra bloggar om: , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hehe. Rolig film. Synd bara att den inte hade något vettigt att komma med. Håller med om din kritik...

orolig sa...

"Atheists present themselves as enlightened and civil. But this new commercial will reveal the shocking truth to viewers. The French Revolution, Communism, Nazism, etc. have taught us that the atheistic worldview will inevitably lead to the persecution of Christians and the killing of anyone who gets in the way. What’s worse is that atheism is paving a wide road for Islam to advance in our nation and around the world."

What??!! Det där är inget annat än lögner hela vägen. För det första behöver man inte vara mer upplyst än en elev i grundskolan för att förstå att innehållet i Bibeln är moraliskt förkastligt och teologiskt ohållbart.
Den andra lögnen - att ateism låg som grund för franska revolutionen, kommunism och nazism - kräver dock att man är mer upplyst än exempelvis professor Lennox på Oxford University. Ateism är ingen religion, och bara för att exempelvis Stalin var ateist betyder det inte att det var ateismen som drev honom. Det var det politiska klimatet som rådde i landet vid den tiden. Ateism betyder rakt översatt från latin "utan gud" - that's it. Det är ingen dogma, ingen livsfilosofi. Det är en person som läst Bibeln och funnit innehållet förkastligt, vilket jag för övrigt är övertygad om att de flesta skulle göra om det läste den...

Anonym sa...

Jag tycker den här propagandafilmen ger en liten vink av hur dum i huvudet genomsnitts-amerikanen är!
Hur kan man göra en film i propagandasyfte och samtidigt inte!
Filmen gör ju parodi på sig själv och personerna som har gjort den gör parodi på sig själva!
Jag kanske är en genomrutten person men jag mår faktiskt bra av att sätta mig över såna intelektuella daggmaskar!
Jag älskar Richard Dawkins, han är underbart arrogant mot dessa neandertalare, med rätta, ty religiösa fundamenalister ska bemötas på samma sätt som små barn som frågar när tomten skall komma på Julafton: Med en ömsint, nedlåtande klapp på huvudet!

Pekka S sa...

Hejsan Anonym!

Håller med om att filmskaparnas spottloska träffar dem själva i ansiktet.

Dock känner jag själv ingen njutning av att hitta folk med svaga eller rent av korkade övertygelser. Istället finner jag det nedslående. Korkade idéer kan knappast föra med sig mycket positivt.

Jag tycker heller inte att man ska behandla individer på ett nedlåtande eller respektlöst sätt. Deras övertygelser kan man gott angripa, men inte individerna bakom dessa. Hade du eller jag växt upp i deras sociokulturella kontext hade vi kanske hyst precis samma åsikter.
Dessutom övertygar man ingen genom att behandla dem illa. Saklig argumentation är troligtvis att föredra.
Och precis såhär uppfattar jag oftast Dawkins - Han angriper svaga argument men respekterar individerna. Men inte alltid, vilket är synd.