torsdag 26 juli 2007

Mobilmaster ej hälsofarliga

Enligt en studie gjord på universitetet i Essex saknas det belägg för att mobilmaststrålning skulle vara hälsafarligt.

Forskarna, i ledning av professor Elaine Fox, testade 44 personer med elallergi mot en kontrollgrupp på 114 personer.

Från början fanns det 56 elallergiker, men 12 av dessa fick avbryta undersökningen i en tidig fas då de blev allt för illamående. Detta skedde i ett öppet test där testpersonerna fick vet om strålningen var på eller av. (Varför dessa 12 blev så dåliga kan man spekulera i. Jag misstänker att detta riskerar att kan skapa en hel del debatt. Enligt vissa mer konspirationsteoretiskt lagda sållades de med värst symptom helt enkelt bort för att förvränga studiens utfall. Givetvis var forskarna köpta av telekomindustrin?)

Hur som helst...

Undersökningen gick ut på att testa ifall försökspersonerna kunde känna när en signal var på eller av, dvs om de kände av några symptom. Resultatet visade inget samband mellan aktiv signal och försökspersonernas reaktioner. Intressant att notera var dock att försökspersonerna mådde som sämst när de trodde att signalen var på, oavsett om signalen faktiskt var på eller inte. Detta tyder på att reaktionerna berodde på psykosomatiska reaktioner snarare än fysiologiska. Detta ligger i linje med tidigare studier av samma art.

Det är dock värt att poängtera att symptomen var och är riktiga. Elallergikernas lidande är alltså ett problem oavsett orsakkälla. Dock är det alltid känsligt att peka på psykologiska lösningar då denna typ av vård upplevs som något tabu eller skamligt i dagens samhälle. Vilket givetvis är beklagligt.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: