torsdag 14 juni 2007

Rumänsk man vill byta namn

Scarlat Lila, vars namn byttes vid adoption vill nu byta tillbaka till dopnamnet Scarlat Pascal. Hans motivation:

"It is well known God calls you by the name you were given when you were born, and when you are baptised, and when I die I will need that name."

"At my age, I have not got much time left, so I am hoping they do not take too long."
Mannen tror allså inte att Gud kommer att känna igenom honom vid domedagen ifall han har "fel" namn.

Myndigheterna har dock replikerat med att de vill ha en seriösare motivation till namnbytet.

Nyhetskälla: Ananova.com

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: