fredag 8 juni 2007

Opinionssiffror Juni 2007

Idag presenterade USA TODAY/Gallup nya opinionssiffror om den amerikanska befolkningens ställning till evolutionsteorin.


Som det framgår av diagrammen ovan tror 44% att evolutionsteorin är falsk, samtidigt som 66% tror att kreationismen är sann.

Vi kan även konstatera att summan av dessa två grupper blir 110% vilket visar att opinionsundersökningar inte ger några knivskarpa svar. Men vi kan nog bortse ifrån detta då siffrorna ändå är ganska tydliga.

Resultatet är väntat, men samtidigt nedslående. Siffrorna speglar trots allt åsikterna i västvärldens mest inflytelserika land. Ett land känt för satsningar på företagande, industri, forskning och teknologi. Men samtidigt är det ju ett land med stora samhällsklyftor och hög religiositet.

Om man ska leta efter något positivt i detta, så är siffrorna är i alla fall intressanta exempel på hur sociokulturella omständigheter kan påverka vår syn på rena faktafrågor.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: