onsdag 13 juni 2007

Ljusterapi saknar belägg

Så gott som alla landsting i Sverige erbjuder ljusterapi som behandling mot vinterdepression. Men en ny vetenskaplig litteraturgranskning, gjord av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), visar att det fortfarande saknas vetenskapliga belägg för eventuell verkan.

I korta drag går ljusterapi ut på att kompensera för bristen av ljus under vinterhalvåret, i syfte att motverka/behandla vinterdepression. Denna ljusbrist tros påverka nivån av neurotransmittorn melationen i hjärnan vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Behandlingen går ut på att utsätta patienterna för starkt ljus (av specifika våglängder) under en viss tid. Detta görs i s k ljusrum eller vid mindre ljusboxar.

Bristen på vetenskapliga bevis för ljusterapis verkan beror främst på bristen av goda vetenskapliga studier. SBUs rapport leder alltså inte till en förkastan av terapin, men pekar på nödvändigheten av fler och bättre studier. Pga detta ska en omfattande studie göras på Karolinska Universitetssjukhuset i höst.

Källor:

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: