fredag 1 juni 2007

Äktenskapet exklusivt för heteropar?

I en debattartikel i DN förklarar Alf Svensson, Thorbjörn Fälldin, m fl att äktenskapet, av biologiska skäl är en strikt heterosexuell institution.

Huvudargumentet för detta verkar vara att äktenskapet syftar till reproduktionen. Men detta argumentet haltar kraftigt om vi ska se till verkligheten. Alla heterosexuella par kan eller vill inte få barn. Ska de då inte få ingå äktenskap? Och vad gäller då för par som vill adoptera? Denna typ av "reproduktion" klarar även homosexuella par av.

Skribenterna hänvisar även till en fransk undersökning där man har konstaterat att äktenskapet endast ska gälla heterosexuella par.

Detta motiveras i den franska studien bl a med:

"[Äktenskapet] inte bara är ett kontraktsmässigt erkännande av kärleken mellan två personer. Det är ett förpliktigande ramverk av rättigheter och skyldigheter som är utformat för att kunna ta emot ett barn och ge det en harmonisk uppväxt".
Men gäller detta för Sverige? Är det inte de vuxna som äktenskapet gynnar rent ekonomiskt och juridiskt, snarare än barnen? Barnens rättigheter är inte mindre med ogifta föräldrarna.

Finns det ens siffror på att äktenskapet mellan föräldrarna ökar sannolikheten för harmonisk uppväxt för barnen?

Sedan kan man fråga sig varför Alf Svensson & Co hänvisar till denna franska studie. Tycker de att det franska samhällets värderingar är så lika våra svenska att studier av denna natur är relevanta? Eller väljer godtyckligt en studie som är i linje med det de vill argumentera för? För inte blev väl Alf Svensson motståndare till homoäktenskap pga denna studie?

Vidare skriver man:
"En könsneutral äktenskapslag i Sverige skulle också kunna öka främlingskapet inför vårt samhälle bland många nyanlända medborgare. Kulturella och religiösa motsättningar av långvarig art kan komma att polariseras i vårt land om inte äktenskapsfrågan hanteras med varsamhet och försiktighet."
Så vi ska akta oss för att bli ett mera tolerant och liberalt samhälle eftersom detta skulle avskräcka invandrare? Är det inte just därför de kommer till Sverige? För att fly från förtryck?

Nä, hela artikeln verkar vara ett försök att förklä och rationalisera åsikter och värderingar som skribenterna ändå inte baserar i dessa argument. Deras personliga skäl bottnar mera sannolikt i konservativa eller religiösa värderingar.

Nyhetslänk: DN

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: