tisdag 26 juni 2007

Ted Talks

Om ni har missat Ted Talks - en guldgruva med spännande föreläsningar av ledande figurer inom många fält.

Här är några personliga favoriter:

Michael Shermer: Why people believe strange things


Richard Dawkins: The universe is queerer than we can suppose


Dan Gilbert: Why are we happy? Why aren't we happy?


Andra bloggar om: ,

lördag 23 juni 2007

Alternativ Ambulans


(Via DC's IMPROBABLE SCIENCE page)

Andra bloggar om:

Aftonbladets IQ-miss

Georgia har 152 i IQ medan genomsnittsindividen har 100. Alltså är Georgia smartare än vuxna, så som Aftonbladet vill mena?

Nej, Georgia är visserligen mycket smart för sin ålder men ska inte jämföra med vuxna. IQ-testen baseras nämligen på normalfördelningen av IQ-resultaten hos den relevanta åldersgruppen. Georgias resultat baseras alltså på genomsnittsresultatet hos 2-åringar, där genomsnittsbarnet ligger kring 100.

152 motsvarar för en 2-åring ungefär genomsnittet för en 3-åring (3/2=1,5*100). Och en vuxen (18+ år) med en 3-årings kapacitet imponerar troligtvis inte.

Mer om det använda IQ-testet (Stanford Binet): http://wilderdom.com/intelligence/IQHistoryCalcuate.html

Andra bloggar om: ,

fredag 15 juni 2007

Kreationistisk matematik

En vanligt taktik bland vetenskapsmotståndare är att attackera det faktum att vetenskapliga teorier ofta ändras/revideras. Därmed vill man antyda att vetenskapen är en osäker kunskapskälla.

Hur skulle det se ut om samma argument användes mot matematiken? Kanske såhär:
(Via: Jaywalk Blog)

Andra bloggar om:

torsdag 14 juni 2007

Rumänsk man vill byta namn

Scarlat Lila, vars namn byttes vid adoption vill nu byta tillbaka till dopnamnet Scarlat Pascal. Hans motivation:

"It is well known God calls you by the name you were given when you were born, and when you are baptised, and when I die I will need that name."

"At my age, I have not got much time left, so I am hoping they do not take too long."
Mannen tror allså inte att Gud kommer att känna igenom honom vid domedagen ifall han har "fel" namn.

Myndigheterna har dock replikerat med att de vill ha en seriösare motivation till namnbytet.

Nyhetskälla: Ananova.com

Andra bloggar om:

Steven Seagals Superdryck

Här har ni den: "Steven Seagal's Lightning Bolt Energy Drink - Asian Experience"


Lightning Bolt, the one and only energy drink crafted by martial arts expert and herbal specialist Steven Seagal, is the only all natural 100% juice energy drink on the market...

Lightning Bolt will give you the strength you need to punch your adversary’s faces through plate glass windows day in and day out!
Andra bloggar om: ,

onsdag 13 juni 2007

Ljusterapi saknar belägg

Så gott som alla landsting i Sverige erbjuder ljusterapi som behandling mot vinterdepression. Men en ny vetenskaplig litteraturgranskning, gjord av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), visar att det fortfarande saknas vetenskapliga belägg för eventuell verkan.

I korta drag går ljusterapi ut på att kompensera för bristen av ljus under vinterhalvåret, i syfte att motverka/behandla vinterdepression. Denna ljusbrist tros påverka nivån av neurotransmittorn melationen i hjärnan vilket kan leda till trötthet och nedstämdhet. Behandlingen går ut på att utsätta patienterna för starkt ljus (av specifika våglängder) under en viss tid. Detta görs i s k ljusrum eller vid mindre ljusboxar.

Bristen på vetenskapliga bevis för ljusterapis verkan beror främst på bristen av goda vetenskapliga studier. SBUs rapport leder alltså inte till en förkastan av terapin, men pekar på nödvändigheten av fler och bättre studier. Pga detta ska en omfattande studie göras på Karolinska Universitetssjukhuset i höst.

Källor:

Andra bloggar om: ,

måndag 11 juni 2007

Stanley Sjöberg och ateismen

I tidningen Hemmets Vän skriver den pensionerade frikyrkopastorn Stanley Sjöberg krönikor med jämna mellanrum. I sitt senaste alster väljer han att attackera ateismen som han ser som ett växande hot.

Precis som allt annat måste ateismen få kritiseras. Men när kritiken kommer i form av argumentationsfel och missledande påståenden kan den endast leda till ökade fördomar. Sjöbergs meningsfränder förstärker eventuella fördomar om ateismen samtidigt som ateisternas fördomar om Stanley Sjöberg & Co åter bekräftas.

Vad är det då som Stanley Sjöberg fått om bakfoten?

Krönikan inleds med en antydan att ateister, som propagerar för homosexuellas rättigheter, framöver kommer att sikta in sig på pedofilers rätt att utnyttja barn.
Till att börja med bryr sig inte alla ateister om homosexualfrågor. Men även om så vore fallet, vore steget till ett försvar av pedofili absurt. Menar Sjöberg att dessa frågor är likvärdiga?

Sjöbergs argument verkar bygga på det faktum att den ateistiska humanismen inte grundar sig i absoluta etiska och moraliska grunder eftersom den:

...endast utgår från hur människor vill utifrån sina egna begär och synsätt.
Ja, precis. Men här i ligger också dess styrka, tvärtemot vad som verkar antydas. För vad ska etik och moral grunda sig i om inte mänskliga behov, begär och värderingar? Hur ska vi kunna värna om våra medmänniskor om vi inte utgår ifrån deras faktiska omständigheter?

Med detta menas givetvis inte att man fritt ska låta alla göra vad de än känner för, då en sådan inställning i praktiken inte kan leda till ett samhälle vi vill leva i. Istället ska man söka etiska grunder med potential att leda till största möjliga lycka för störst möjliga antal. Detta gör vi utifrån kunskapen om oss själva och med historien att dra lärdom utav. Uppgiften är givetvis ingen enkel, men ambitionen är högst aktningsvärd. Eller ska vi strunta i vår flertusenåriga etikutveckling och våra kunskaper, för att istället underkasta oss en etik från brons- och järnåldern?

Sjöberg följer med att att koppla ihop evolutionsteori och ateism. Han skriver:
En speciell drivkraft i ateismens förnyelse är att lyfta fram Charles Darwin och idén om att vi människor endast ska betraktas som djur, i en kedja av utvecklingen från senast apornas släktskap. Därmed har vi enligt ateismen inte någon Gud som kan ge oss livets bruksanvisning, eftersom ingen enligt dem har skapat oss.
För det första är det ett missvisande påstående att ateister pga ett accepterande av evolutionsteorin skulle tro sig ha motbevisat Guds existens. Och vad säger Sjöberg om att det finns miljoner kristna som också erkänner evolutionsteorins giltighet. Evolutionsteorin negerar inte Guds existens.

Vidare skriver Sjöberg:
Människan är en spontan händelse i evolutionen utan större mening. Vi kan alltså följa våra drifter och impulser på samma sätt som orangutanger och schimpanser. Därmed ligger fältet öppet också för gamla kvinnor och gubbsjuka män att utnyttja små flickor och pojkar för sina egna själviska begär.
Här begår Sjöberg ett klassiskt argumentationsfel - The naturalistic fallacy (Det naturalistiska slutledningsfelet). I korta drag är detta ett argumentationsfel där man utifrån det naturligt förekommande drar slutsatser om vad som är gott eller korrekt. I princip menar Sjöberg att pedofili bör ses som moraliskt acceptabelt av ateister eftersom individer med pedofila "böjelser" är som de är av naturen. Resonemanget haltar kraftigt.
Ett lika dåligt motexempel vore att påstå att alla människor göra vad de än vill eftersom Gud tillåter dem att göra det - alltså är beteendet ok! Nej, vi bör självfallet inte låta människor bete sig hur som helst, oavsett om det ligger i deras natur eller inte.

(Sedan kan man undra varför Sjöberg tar upp orangutanger och schimpanser som exempel då dessa djur tydligt besitter moraliska kvalitéer. Jag skulle också bli förvånad om man kunde visa att pedofili var vanligt förekommande hos dessa arter. Och även om jag har fel är relevansen minimal gällande våra etiska frågor.)

Efter dessa skeva argument övergår Sjöberg till att propagera för sitt kristna alternativ. Detta framstår säkert som övertygande för de som sväljer allt som serveras. Vi har alla en tendens att lita på servitörer som vi gillar. Om vi okritiskt litar på servitörens nidbild av den konkurrerande restaurangen kommer vårt nuvarande val att verka extra bra.

Frågan är om servitören verkligen inte vet bättre eller om denne medvetet förvränger verkligheten i syfte att behålla sina kunder?

Andra bloggar om: ,

fredag 8 juni 2007

Opinionssiffror Juni 2007

Idag presenterade USA TODAY/Gallup nya opinionssiffror om den amerikanska befolkningens ställning till evolutionsteorin.


Som det framgår av diagrammen ovan tror 44% att evolutionsteorin är falsk, samtidigt som 66% tror att kreationismen är sann.

Vi kan även konstatera att summan av dessa två grupper blir 110% vilket visar att opinionsundersökningar inte ger några knivskarpa svar. Men vi kan nog bortse ifrån detta då siffrorna ändå är ganska tydliga.

Resultatet är väntat, men samtidigt nedslående. Siffrorna speglar trots allt åsikterna i västvärldens mest inflytelserika land. Ett land känt för satsningar på företagande, industri, forskning och teknologi. Men samtidigt är det ju ett land med stora samhällsklyftor och hög religiositet.

Om man ska leta efter något positivt i detta, så är siffrorna är i alla fall intressanta exempel på hur sociokulturella omständigheter kan påverka vår syn på rena faktafrågor.

Andra bloggar om: , ,

torsdag 7 juni 2007

Bebistankeläsare

Det är säkerligen svårt att bli (er)känd paranormalist då det redan finns så många med påstådda förmågor av allehanda slag. Derek Ogilvie har dock lyckats med att hitta sin egen nisch - tankeläsning av bebisar.

(Detta måste vara något av det dummaste jag hört på länge.)

I Washington Post finns en artikel om Derek Ogilvie som påstår att alla bebisar besitter paranormala förmågor. I artikeln beskrivs ett par tankeläsningsförsök som reportern var med och bevittnade. Först ut är Rainen Solomon, en pojke på 17 månader:

Ogilvie: "He's telling me he had a problem with his tummy around 2 1/2 months ago"
Rainens mamma: "I don't remember anything with his tummy," she says, genuinely mystified.
Ogilvie: "Do you not remember him touching his tummy here?" Ogilvie says, tapping his own stomach. He is a slight man, with thinning, blondish hair, and speaks with a heavy Scottish accent, turning "toe" into "too." "It was around the time he was having trouble lacing up his shoes."
Rainens mamma: "He doesn't have any shoes with laces," she shrugs.
Ogilvie övergår därefter till att beskriva ett problem med spisen som han hävdar att Rainen förmedlar till honom. Men det är inget fel på den. Kanske syftar Rainen på svärmoderns spis? Nope, inget fel på den heller.

Jaja, men det är säkert inte Ogilvie det är fel på. Det är bara Rainen som är ovanligt sluten av sig. Ogilvie är trots allt en relativt känd karaktär med en utgiven bok, "The Baby Mind Reader", han var stjärna i en brittisk TV-serie med samma namn och han kommer snart att debutera i amerikansk TV.

Fantastiskt. Behöver man mer bevis än så?

Ikväll ska jag sätta mig ner och öva tankeläsning med min 22-månaders son. Om jag misslyckas skyller jag givetvis hans bristande öppenhet. Han har trots allt en tendens att se lite skeptiskt ut. Måste vara ärftligt...

Andra bloggar om: ,

Mat för en vecka

Time har en intressant fotoserie online som visar vad familjer världen över äter under en vecka.

Här är några exempel:

United States:
The Revis family of North Carolina. Mat för $342.


Chad:
The Aboubakar family of Breidjing Camp. Mat för $1,23.


Germany
:
The Melander family of Bargteheide. Mat för $500.


Andra bloggar om:

OS-Logotyp för London 2012

Detta har inte så mycket med kritiskt tänkande att göra, utan snarare med smak och design.
Men man får ju undra hur PR-gruppen som marknadsför OS i London 2012 har tänkt?
Denna logotyp är ju fruktansvärt kass! En förskoleelev med sax och papper skulle prestera bättre. Vill de inte ha OS kanske?

Andra bloggar om: ,

måndag 4 juni 2007

Signerad Bibel

På E-Bay dyker det ständigt upp fantastiska auktioner!

"Exclusive to eBay. This rare Bible (discovered by a shepherd in the NW of Lake Gennesaret ) has been carbon dated by the Institute Of History, Ohio, USA and is said to originate from around 60AD.

Further tests have been conducted in association with Bibliotheque National experts. Theologian Jessica Wycliffe has said, after reading the research, " There is a definite possibility this is the real deal." So do not miss out on this thrilling offer. Bid now!"

Andra bloggar om: ,

fredag 1 juni 2007

Äktenskapet exklusivt för heteropar?

I en debattartikel i DN förklarar Alf Svensson, Thorbjörn Fälldin, m fl att äktenskapet, av biologiska skäl är en strikt heterosexuell institution.

Huvudargumentet för detta verkar vara att äktenskapet syftar till reproduktionen. Men detta argumentet haltar kraftigt om vi ska se till verkligheten. Alla heterosexuella par kan eller vill inte få barn. Ska de då inte få ingå äktenskap? Och vad gäller då för par som vill adoptera? Denna typ av "reproduktion" klarar även homosexuella par av.

Skribenterna hänvisar även till en fransk undersökning där man har konstaterat att äktenskapet endast ska gälla heterosexuella par.

Detta motiveras i den franska studien bl a med:

"[Äktenskapet] inte bara är ett kontraktsmässigt erkännande av kärleken mellan två personer. Det är ett förpliktigande ramverk av rättigheter och skyldigheter som är utformat för att kunna ta emot ett barn och ge det en harmonisk uppväxt".
Men gäller detta för Sverige? Är det inte de vuxna som äktenskapet gynnar rent ekonomiskt och juridiskt, snarare än barnen? Barnens rättigheter är inte mindre med ogifta föräldrarna.

Finns det ens siffror på att äktenskapet mellan föräldrarna ökar sannolikheten för harmonisk uppväxt för barnen?

Sedan kan man fråga sig varför Alf Svensson & Co hänvisar till denna franska studie. Tycker de att det franska samhällets värderingar är så lika våra svenska att studier av denna natur är relevanta? Eller väljer godtyckligt en studie som är i linje med det de vill argumentera för? För inte blev väl Alf Svensson motståndare till homoäktenskap pga denna studie?

Vidare skriver man:
"En könsneutral äktenskapslag i Sverige skulle också kunna öka främlingskapet inför vårt samhälle bland många nyanlända medborgare. Kulturella och religiösa motsättningar av långvarig art kan komma att polariseras i vårt land om inte äktenskapsfrågan hanteras med varsamhet och försiktighet."
Så vi ska akta oss för att bli ett mera tolerant och liberalt samhälle eftersom detta skulle avskräcka invandrare? Är det inte just därför de kommer till Sverige? För att fly från förtryck?

Nä, hela artikeln verkar vara ett försök att förklä och rationalisera åsikter och värderingar som skribenterna ändå inte baserar i dessa argument. Deras personliga skäl bottnar mera sannolikt i konservativa eller religiösa värderingar.

Nyhetslänk: DN

Andra bloggar om: