måndag 7 maj 2007

Extrem vidskepelse

En äldre kvinna i Georgetown, Guyana, lynchades i grannbyn eftersom byborna trodde att hon var en s k "Old Higue", ond ande som suger blod på bebisar.

I deras samhälle är detta säkerligen en fullt rationell handling, utifrån deras sociokulturella / religiösa övertygelser. Men för oss utomstående är detta skrämmande. Ett sorgligt, men talande exempel för vikten av kritiskt tänkande och bildning.

Givetvis är exemplet ett extremfall. Men denna vidskeplighet har ju samma psykologiska grund som allt annat magiskt tänkande. Det är lika irrationellt att spotta efter svarta katter, knacka i trä, inte gå under stegar, inte öppna paraplyn inomhus eller vara rädd för att lägga nycklar på bordet. Skillnaderna i nyhetsexemplet ligger i graden av allmän vidskeplighet och brist på rationella alternativ.
Hur hade vi agerat ifall vi var övertygade om att en ebolasmittad psykopat sprang runt i vårt kvarter i jakt på offer att bita? Byborna i Georgetown uppfattade säkert sin situation som lika påtaglig och verklig.

Vidare läsning:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magical_thinking

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: