torsdag 31 maj 2007

Varför motstår vissa vetenskapen?

Paul Bloom och Deena Skolnick Weisberg har nyligen publicerat en mycket intressant artikel i Science kallad "Childhood Origins of Adult Resistance to Science". Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig om man inte är prenumerant.

Lyckligtvis har de även publicerat en lightversion i Edge kallad "Why do some people resist science?"

Bloom och Skolnick har forskat i varför vissa människor har en större tendens än andra att göra motstånd till vetenskapliga teorier och fakta. Exempel på detta är människor som förnekar att:

  • HIV leder till AIDS
  • Evolutionsteorin är vetenskapligt välgrundad
  • Hjärnan har något med medvetande att göra
  • Människan påverkat den globala uppvärmningen
  • m.m.
Det forskarna har kunnat visa är att vetenskapsmotståndet sannolikt har sina rötter i individernas barndom.

Under våra barndomsår formas vår intuitiva förståelse (sunda förnuft) för hur världen fungerar. Denna förståelse utgår ifrån våra medfödda intuitioner och formas vidare genom de övertygelser och auktoriteter som väger tyngst i vår närmaste omgivning. Den världsbild som växer fram ligger till grund för våra uppfattningar om verklighetens art.

När vi stöter på vetenskap som går emot dessa intuitiva uppfattningar (vårt sunda förnuft) reagerar vi med skepsis. Om vi dessutom lever i ett samhälle, eller en subkultur, där alternativa förklaringar (som ligger i linje med våra intuitiva uppfattningar) finns att tillgå från betrodda auktoriteter kommer motståndet att bestå och bli än starkare.

Från artikeln angående våra medfödda intuitioner:
"Our intuitive psychology also contributes to resistance to science. One significant bias is that children naturally see the world in terms of design and purpose. For instance, four year-olds insist that everything has a purpose, including lions ("to go in the zoo") and clouds ("for raining"), a propensity that Deborah Kelemen has dubbed "promiscuous teleology." Additionally, when asked about the origin of animals and people, children spontaneously tend to provide and to prefer creationist explanations."
Vidare om intuition gällande kropp och själ:
"One of the most interesting aspects of our common-sense psychology is dualism, the belief that minds are fundamentally different from brains. This belief comes naturally to children. Preschool children will claim that the brain is responsible for some aspects of mental life, typically those involving deliberative mental work, such as solving math problems. But preschoolers will also claim that the brain isn't involved in a host of other activities, such as pretending to be a kangaroo, loving one's brother, or brushing one's teeth."
Implikationerna av detta blir t ex att individer uppvuxna, och fortsatt boende i en religiöst fundamentalistisk omgivning, sannolikt får svårare att acceptera vetenskapliga rön som strider mot litterär skapelsetro eller en dualistisk världsbild.
Individer uppvuxna i New Age-miljö kommer med större sannolikhet att tro på astrologi oavsett den bristande bevisningen. Etc.

Denna forskning är mycket intressant i ljuset av de opinionsundersökningar som t ex visat att 61% av amerikanerna tror att universum skapades på 6 dagar. 60% tror att syndafloden har hänt i bokstavlig mening. 48% tror att jorden är ca 10000 år gammal och att alla arter skapades i deras nuvarande form. 37% tror på astrologi. 31% är motståndare till stamcellsforskning...

Men rönen är givetvis relevanta även i Sverige även om vi t ex inte är bibliskt bokstavstroende till samma grad. Även vi har uppfattningar som antingen går emot vetenskapliga rön eller i varje fall saknar bevisstöd. Vidskepelse är vanligt förekommande, tron på astrologi är relativt stor, många tror på det paranormala, osv.

Läs gärna hela artikeln på Edge.

Statistiken: http://www.pollingreport.com/

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: