torsdag 31 maj 2007

Teletubbies - Uppföljning

Flera medlemmar av den polska regeringen har nu tagit avstånd från de uttalanden som barnombudsmannen (kvinnan) Ewa Sowinska gjorde om Teletubbies.

Talmannen Ludvig Dorn har bett Sowinska att inte göra fler uttalanden som riskerar att skämma ut hennes departement.

Polska psykologer har också uttalat sig kritiskt, bl a annat med påpekan att barn inte ens skiljer på kön förrän 3 års ålder medan Teletubbies främsta målgrupp är barn mellan 1-3 år.

Sowinska vägrar dock att backa. Hon har meddelat att en kommité nu har bildats för att undersöka om Teletubbies uppmuntrar barn att bli homosexuella.

Hade det inte varit för det breda stöd Sowinska har från många håll i Polen skulle kanske hennes jobb vara i riskzonen.

Det är dock uppmuntrande att se dessa motreaktioner. Samtidigt hoppas man att röster även höjdes i frågor med större politisk tyngd, som abort- och homosexualitetsfrågor rent generellt.

Vidare läsning: Ananova.com

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: