måndag 7 maj 2007

Spännande homeopatiska substanser

I korta drag går homeopati ut på att "lika botar lika". Det man menar är att substanser som i koncentrerat tillstånd ger vissa symptom, skapar motsatta symptom ifall de späds ut. Och ju högre spädningsgrad är desto högre potens...

På en lista över homeopatiska läkemedel hittade jag dessa roliga och (o)verksamma substanserna:

Coffea: Precis som namnet antyder rör det sig om kaffe. Och eftersom kaffe i hög koncentration har en uppiggande effekt gäller givetvis det motsatta ifall man späder ut det ordentligt. Tillämpas alltså vid problem med att somna och med sömnen. Ska även motverka nervösa diarréer och urinträngningar.
Preparatet är utspätt till D12, vilket innebär kaffeinnehållet är 1 del av 1000000000000. Av t ex 100 ml är alltså 0,0000000001 ml (eller 0,1 picogram) kaffe. Och detta ska man alltså somna av...?

Arsenicum Album: Vit arsenik. Hjälper vid migrän, tuberkolos, tarmkatarr, diabetes, bältros, eksem, m.m. Utspädd D6-D200, dvs 1/10^6 - 1/10^200. Och kom ihåg, ju mera utspädd desto mer potent.

Carbo Animalis: Djurkol. Detta är i princip oxläder som man späder ut till D6-D200. Nu vet jag inte riktigt vad man får för effekter av att direkt förtära oxläder, men i utspätt tillstånd används detta vid tumörbildningar, körtelsvullnader, kalla händer/fötter, m.m.

Lac Caninum: Hundmjölk. Används vid migrän , matsmältningsstörningar vid mjölkallergi, bröstsmärtor vid mens, mjölkbrist vid amning, förlamning efter difterii. Spädning D30 eller högre.

Mercurius: Kvicksilver. Används vid tandvärk (tänk - kvicksilverfyllningar), hornhinneinflammation, gingivit hos gravida kvinnor, benhinne-inflammation, m.m. Utspädd till D6 - D30.

Petroleum: Namnet säger allt. Att används vid neuralgi, håravfall, yrsel, kronisk katarr i svalg och näsa, sjösjuka, eksem, m.m. Utspädd till D6 - D200.

Tabacum: Alltså tobak. Används vid migrän, nervös utmattning med illamående, yrsel och kräkningar, åksjuka, mag-tarmkatarr, m.m. Utspädd till D6 - D200.

Tarantula Hispanica: Dvs giftet från Tarantellaspindeln. Vid våldsamma oroliga barn, kollaps, neuralgier. Dvs, alla föräldrars önskepiller?!

"Vilka hemska preparat!" tänker kanske vissa. Nja, de är mycket kraftigt utspädda. Ofta till sådan grad att det i lösningen inte längre finns några molekyler kvar av den påstått verksamma substansen.

Ett glas vatten (3 dl) innehåller ca 10^25 vattenmolekyler. Vid en utspädning på D25 är den aktiva substansen i homeopatiska läkemedel 1 del av 10^25. I ett glas (3 dl) skulle medicinen innehålla 1 molekyl av 10^25. Om spädningen var ännu högre (vilket det ofta är), skulle det finnas mindre än en molekyl, dvs ingen molekyl.

Men nu får man ju inte decilitervis av medicinen. En liten flaska Arsenicum Album innehåller 22 ml. Vid en D6-spädning är en ppm av innehållet arsenik, dvs 0,000022 ml.

Detta kan ses i kontrast till det faktum varje individ får i sig 20-300 mikrogram arsenik per dag via föda och vatten. Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är idag 1:100000000 dvs en del av 100 miljoner. En liter vatten får alltså högst innehålla 0,00001 ml arsenik. En flaska Arsenicum Album innehåller bara det dubbla och är med all sannolikhet helt ofarligt. Detta gäller alla homeopatiska medel.
Det är i Sverige lag på att homeopatiska preparat ska vara spädda till minst D6, eftersom detta innebär att den verksamma substansen är verkningslös i medicinsk mening. Det är i princip vatten man förtär.

Den dödliga dosen av arsenik ligger för övrigt mellan 70 till 300 milligram. Detta innebär ca 3 miljoner flaskor Arsenicum Album.

Så innehållet är inte det minsta giftigt, men är det effektivt mot sjukdomar? Nä, såvida man inte är uttorkad och behöver lite vatten. Och då behöver man ändå mer än ett par milliliter.

Homeopatin har studerats i årtionden men det har inte framkommit några vetenskapliga stöd gällande effekten. Dessutom saknar homeopatin god teoretisk grund, precis som de flesta pseudovetenskaper. Varför skulle t ex kaffe fungera sömngivande i extremt utspädd form bara för att den är uppiggande i vanliga fall? Varför skulle utspädd arsenik verka välgörande? Varför skulle kroppen reagera på diametralt olika vis beroende på mängdfaktorn av en substans?

Med all sannolikhet lever grundaren Hahnemanns tankar vidare pga förklaringarnas simplistiska karaktär och de övertygade anhängarnas undervärdering av självbedrägeriets kraft.

Källor:
http://alternativmedicin.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati
http://www.pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nutsupdrugs/ars_0026.shtml
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v18je17.htm

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: