torsdag 24 maj 2007

Offer för alternativ medicin

Noah Maxim fick vid 7 årsålder leukemi. Efter 3 månader med kemoterapi hade cancern gått tillbaka, då avbröt Noahs föräldrar behandlingen, mot läkarnas rekommendationer. De oroade sig nämligen för effekterna av kemoterapin. Fallet togs upp i domstol där föräldrarna vann och fick rätt att fritt välja pojkens vård.

Föräldrarna vände sig då till utövare av "holistisk medicin", vilket är ett begrepp inom alternativ medicin syftande på helhetsgrepp innefattande fysisk, psykisk och själslig vård. I Noahs fall innebar denna behandling bl a en förändrad diet och intag av kosttillskott i syfte att förstärka hans immunförsvar.
Chanserna för Noahs tillfrisknande med kemoterapi bedömdes till 85% och med den holistiska behandlingen till ca 45%. Efter 4 månaders holistisk behandling dök cancern upp igen och Noah började åter med kemoterapi vid sidan av den holistiska behandlingen.

Vid 11 års ålder dog Noah.

Nyhetskälla: http://www.cantonrep.com/index.php?ID=355716

Det är viktigt att påpeka att Noah kunde ha dött även om kemoterapin aldrig hade avbrutits. Men sannolikheten för överlevnad hade säkerligen varit större.

Detta är tyvärr inte första fallet av detta slag. Även i andra fall har föräldrar dragit sina barn ur cancerbehandling till förmån för alternativa, mycket spekulativa, behandlingar. Två exempel på detta är 12 åriga Katie Wernecke (som bl a behandlades med Vitamin-C-terapi) och Abraham Cherrix (vars cancer behandlades med örter).

Varför agerar föräldrar på detta sättet?
Orsaken är att det, i vissa (främst amerikanska) subkulturer, finns en stor skepticism mot skolmedicinen och samtidigt en övertro till alternativa behandlingar. Förespråkare av detta tankesätt är bl a Kevin Trudeau, en storsäljande författare med böcker som sprider konspirationsteorier om läkemedelsindustrin och skolmedicinen. Samtidigt är hans böcker fulla med alternativmedicinska kurer och teorier av mycket dubiös natur.

Vad kan man då göra?
Som skeptiker vill jag givetvis betona vikten av kritiskt tänkande - något som dessa människor inte behärskar. Men man kan inte lägga all skuld på de enskilda individerna. Myndigheterna måste också kunna agera kraftfullare i dessa lägen samtidigt som forskare måste lära sig att tydligt kritisera pseudovetenskap och charlataner. Detta löser inte allting, men det är ett steg på vägen. Grunderna till dessa problem är säkerligen mer komplexa och svårlösta än man tror, då dessa synsätt till stor del lär bottna i kulturella, ideologiska och religiösa åskådningar samt sociala (miss)förhållande. Och sådant förändrar man inte över en natt.

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: