fredag 4 maj 2007

Astrologi / Horoskop

- Enligt en undersökning gjord av Vetenskap och Allmänhet 2006 om olika ämnens vetenskaplighet, ger folk i Sverige astrologin i ett genomsnittsbetyg på 2,4 av på en skala 1-5.
23% av deltagarna gav betyget 4 eller 5 och menade därmed att astrologin är en vetenskap.

- I dagen tidningsutbud är det närmast omöjligt att finna en dagstidning utan horoskop. Dessa finns även i damtidningar, tjejtidningar, modemagasin, bröllopsmagasin, hälsomagasin, mattidningar, osv.

- Heikki Vesa och andra astrologer är i allmänhet välkända medan jag misstänker att få svenskar kan nämna 1 eller flera svenska forskare.

Astrologi och horoskop är onekligen populära, men hur vetenskapligt är ämnet egentligen? Har det gjorts några studier för att testa detta? Ja, faktiskt - massvis. Här nedan följer ett litet urval av resultaten.

1985 utfördes ett test av Shawn Carlson. Testresultatet presenterades i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nature under titeln “A Double-blind Test of Astrology”. 28 professionella astrologer deltog under former som de själva fann gynnsamma. Astrologerna trodde på förhand att de skulle bli framgångsrika.Två tester genomfördes där astrologernas förmågor sattes på prov. I det första testet lade astrologerna upp horoskop utifrån födelsedata. Försökspersonerna fick i ett blindtest bedöma träffsäkerheten av 3 horoskop, varav 1 var gjord till denne personligen och 2 var gjorda för andra personer. Endast 28 av 83 försökspersoner valde sina egna horoskop. Sannolikheten för slumpmässigt urval 1/3 (33%) och detta motsvarar just 28 personer (27,666...). Astrologerna som trodde att minst 50% skulle välja rätt var alltså inte framgångsrika.I det andra testet gjorde 116 försökspersoner ett omfattande personlighetstest som referens och lämnade samtidigt ut födelsedata till astrologerna. Astrologerna fick för varje försök födelsedata från 1 försöksperson och personlighetsbeskrivningar (utifrån referenstestet) från 3 varav 1 matchade födelsedatan. I endast 40 av 116 försök valde astrologerna rätt personlighetsbeskrivning. Astrologerna som trodde sig kunna få rätt i mer än 50% av fallen nådde endast upp till 34% - dvs lika träffsäkert som de slumpmässigt skulle ha dragit beskrivningarna ur en hatt med förbundna ögon.

Gauquelin gjorde en studie,
"Zodiac and Personality: An Empirical Study", som publicerades i Skeptical Inquirer 1982. I denna sammanställde han personlighetsprofiler från 2000 kända individers biografier. Dessa profiler jämförde han med astrologiska beskrivningar utifrån metoder som presenterades i kända astrologiska texter. Han fann inga korrelationer mellan profilerna och de astrologiska beskrivningarna.

2003 genomförde Geoffrey Dean en studie för Journal of Consciousness Studies.
I studien ingick 2000 personer, varav de flesta föddes inom några minuters intervall från varandra. Dessa personer följdes sedan under flera årtionden.
I studien betraktades över hundra olika karaktärsdrag som t ex IQ, talanger inom sport och konst, ångestnivåer, social kompentens, yrkesval, m.m. Dean fanns inga statistiska likheter inom denna grupp jämfört med andra.Dean kommenterade resultatet:
"It [Astrology] has no acceptable mechanism, its principles are invalid and it has failed hundreds of tests. But no hint of these problems will be found in astrology books which, in effect, are exercises in deception."
2007 gjorde David Voas en statistisk studie omfattande 10 miljoner äktenskap i England och Wales för att leta efter korrelationer mellan stjärntecken. Studien, Ten million marriages: A test of astrological ‘love signs’, skulle testa påståendet att vissa stjärntecken är mera attraherade av varandra och passar bättre som kärlekspartners. Studien visade att stjärntecken inte har någon inverkan på hur sannolikt det är att två personer gifter sig eller på äktenskapets hållbarhet.
Det finns alltså inget vetenskapligt stöd för astrologi. Ett ytterligare problem, som jag inte kommer att gå in på djupare här, är att det fullständigt saknas förklaringar för varför astrologi borde fungera. Hur i all sin dar skulle alltså himlakropparnas ha en påverkan på våra personligheter, kärleksaffärer och beslut i största allmänhet? Är teorin något annat än vidskepligt/magiskt/övernaturligt tänkande?

Trots att det alltså inte finns några vetenskapliga belägg för att astrologi fungerar är fenomenet populärt och t o m väldigt högaktat
hos många.
Varför tror folk på detta? Någon simplistisk förklaring finns det säkert inte, men när det gäller "lekmannaentusiasterna" tror jag att en effekt som kallas
Forereffekten (eller subjective validation)har ett stort finger med i spelet. Forereffektenär en psykologisk tendens att tolka allmänna och vaga beskrivningar som specifika och exakta ifall man är av övertygelsen att beskrivningen är utformad specifikt för en själv. Detta gäller ju i högsta grad för t ex horoskop.

1979 lade Michel Gauquelin ut en annons för gratis horoskop i en tidning. Mottagarna fick sedan bedöma hur träffsäkert horoskopet de fick var. Av de 150 första att svara sade 94% att horoskopet var träffsäkert och 90% sade att deras vänner och familj tyckte det samma. Dock hade de alla fått samma horoskop, utformat för Dr. Petiot, en massmördare.

Här har ni länkar till två videosnuttar där Forereeffekten demonstreras:
http://www.csicop.org/webmaster/randi/randi-astrology.rm
http://www.youtube.com/watch?v=cIsejKSHyyU

Ett avslutande citat:
I don't believe in astrology; I'm a Sagittarius and we're skeptical.
- Arthur C Clarke
Källor:
http://www.v-a.se/download/varapport2006_6.pdf
http://skeptico.blogs.com/skeptico/2005/02/what_do_you_mea.html
http://www.ccsr.ac.uk/research/voasastrology.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Forer_effect

Vidare läsning:
http://www.vof.se/folkvett/19951astrologi-haller-inte-for-vetenskaplig-provning
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology


Andra bloggar om: , ,

3 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Peter Ingestad var namnet. Lund 510325 12:15 (dagtid). Komet! :o)

Anonym sa...

KAn börja med att säga att jag också är en skeptiker, men jag gillar ändå astrologi och tycker du skummar vad det egentligen handlar om (typiskt Fof, typ)I Sverige brukar astrologin oftast vara av typen fånig horoskopkolumn/ veckotidning, sant. Men om du verkligen skulle vara nyfiken på denna högt utvecklade kulturform kan du kolla på astro.com- grejen med astrologin är ju symbolismen, mönster, matematiska punkter, kulturhistoria och psykologi. Det är väldigt intressant och det funkar för många, och det är matrixen och hur allt går ihop i sig som är det roliga. Om man tycker det är bs, tyck det, men folk tycker ju att det funkar? på riktigt. skulle säga att det är du som är o-vetenskaplig som inte kan tänka i andra ( t ex psykologiska och symboliska) banor.

Pekka S sa...

Astrologin är till att börja med en vetenskapligt sett osannolikt teori utan mekanistiska grunder. Astrologi har därtill testats och dess träffsäkerhet har visat sig vara lika bra som slumpen, dvs ingen. Känns då märkligt att bli kallad ovetenskaplig bara för att jag är skeptisk.

Att det "fungerar" för många säger faktiskt väldigt lite. Det gör homeopati och detoxkurer också även om de helt saknar vetenskaplig grund.