onsdag 30 maj 2007

Amerikaners religiositet

Nyligen gjordes en ny opinionsundersökning i USA bl a gällande synen på bibeln.

Resultaten är enligt mig nedslående även om jag inte är förvånad - tvärtom. Det som framkommer är bl a:

  • En tredjedel (31%) menar att bibeln är Guds faktiska ord och ska läsas bokstavligt.
  • Hälften (47%) menar att bibeln är inspirerad av Gud men inte nödvändigtvis ska läsas bokstavligt.
  • En femtedel (19%) menar att bibeln är samlig fabler, berättelse, historieskildringar skrivna av vanliga människor.
Värt att nämna är att många av de 19%, som inte tror på en bokstavlig eller inspirerad bibel, däremot tror att någon annan skrift som t ex Toran, Koranen, Vedaskrifterna, osv är helig. Andelen amerikaner som inte erkänner någon helig skrift är liten, troligtvis kring 10%.

Hur ligger det till hos olika undergrupper av populationen?
  • Bland den delen av populationen vars utbildning innefattar High School eller mindre, menar 42% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 41% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
  • Bland den delen av populationen som har gått ut College menar 20% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 53% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
  • Bland den delen av populationen som har högre utbildning (utöver College) menar 11% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 57% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
Precis som tidigare studier visat framkommer det här att graden av bokstavlig bibeltro är omvänt proportionell till graden av utbildning.

Vidare:
  • Bland de kristna är katolikerna mest liberala då endast 21% av dem tror att bibeln är Guds bokstavliga ord, medan andelen bland protestanterna är 40% och 45% bland "andra kristna".
  • Bland de icke-religiösa menar fortfarande 10% att bibeln är Guds bokstavliga ord, medan 26% menar att den är inspirerad.
Man kan ju undra vad folk menar när de säger sig vara icke-religiösa?

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: