torsdag 31 maj 2007

Varför motstår vissa vetenskapen?

Paul Bloom och Deena Skolnick Weisberg har nyligen publicerat en mycket intressant artikel i Science kallad "Childhood Origins of Adult Resistance to Science". Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig om man inte är prenumerant.

Lyckligtvis har de även publicerat en lightversion i Edge kallad "Why do some people resist science?"

Bloom och Skolnick har forskat i varför vissa människor har en större tendens än andra att göra motstånd till vetenskapliga teorier och fakta. Exempel på detta är människor som förnekar att:

 • HIV leder till AIDS
 • Evolutionsteorin är vetenskapligt välgrundad
 • Hjärnan har något med medvetande att göra
 • Människan påverkat den globala uppvärmningen
 • m.m.
Det forskarna har kunnat visa är att vetenskapsmotståndet sannolikt har sina rötter i individernas barndom.

Under våra barndomsår formas vår intuitiva förståelse (sunda förnuft) för hur världen fungerar. Denna förståelse utgår ifrån våra medfödda intuitioner och formas vidare genom de övertygelser och auktoriteter som väger tyngst i vår närmaste omgivning. Den världsbild som växer fram ligger till grund för våra uppfattningar om verklighetens art.

När vi stöter på vetenskap som går emot dessa intuitiva uppfattningar (vårt sunda förnuft) reagerar vi med skepsis. Om vi dessutom lever i ett samhälle, eller en subkultur, där alternativa förklaringar (som ligger i linje med våra intuitiva uppfattningar) finns att tillgå från betrodda auktoriteter kommer motståndet att bestå och bli än starkare.

Från artikeln angående våra medfödda intuitioner:
"Our intuitive psychology also contributes to resistance to science. One significant bias is that children naturally see the world in terms of design and purpose. For instance, four year-olds insist that everything has a purpose, including lions ("to go in the zoo") and clouds ("for raining"), a propensity that Deborah Kelemen has dubbed "promiscuous teleology." Additionally, when asked about the origin of animals and people, children spontaneously tend to provide and to prefer creationist explanations."
Vidare om intuition gällande kropp och själ:
"One of the most interesting aspects of our common-sense psychology is dualism, the belief that minds are fundamentally different from brains. This belief comes naturally to children. Preschool children will claim that the brain is responsible for some aspects of mental life, typically those involving deliberative mental work, such as solving math problems. But preschoolers will also claim that the brain isn't involved in a host of other activities, such as pretending to be a kangaroo, loving one's brother, or brushing one's teeth."
Implikationerna av detta blir t ex att individer uppvuxna, och fortsatt boende i en religiöst fundamentalistisk omgivning, sannolikt får svårare att acceptera vetenskapliga rön som strider mot litterär skapelsetro eller en dualistisk världsbild.
Individer uppvuxna i New Age-miljö kommer med större sannolikhet att tro på astrologi oavsett den bristande bevisningen. Etc.

Denna forskning är mycket intressant i ljuset av de opinionsundersökningar som t ex visat att 61% av amerikanerna tror att universum skapades på 6 dagar. 60% tror att syndafloden har hänt i bokstavlig mening. 48% tror att jorden är ca 10000 år gammal och att alla arter skapades i deras nuvarande form. 37% tror på astrologi. 31% är motståndare till stamcellsforskning...

Men rönen är givetvis relevanta även i Sverige även om vi t ex inte är bibliskt bokstavstroende till samma grad. Även vi har uppfattningar som antingen går emot vetenskapliga rön eller i varje fall saknar bevisstöd. Vidskepelse är vanligt förekommande, tron på astrologi är relativt stor, många tror på det paranormala, osv.

Läs gärna hela artikeln på Edge.

Statistiken: http://www.pollingreport.com/

Andra bloggar om: , ,

Teletubbies - Uppföljning

Flera medlemmar av den polska regeringen har nu tagit avstånd från de uttalanden som barnombudsmannen (kvinnan) Ewa Sowinska gjorde om Teletubbies.

Talmannen Ludvig Dorn har bett Sowinska att inte göra fler uttalanden som riskerar att skämma ut hennes departement.

Polska psykologer har också uttalat sig kritiskt, bl a annat med påpekan att barn inte ens skiljer på kön förrän 3 års ålder medan Teletubbies främsta målgrupp är barn mellan 1-3 år.

Sowinska vägrar dock att backa. Hon har meddelat att en kommité nu har bildats för att undersöka om Teletubbies uppmuntrar barn att bli homosexuella.

Hade det inte varit för det breda stöd Sowinska har från många håll i Polen skulle kanske hennes jobb vara i riskzonen.

Det är dock uppmuntrande att se dessa motreaktioner. Samtidigt hoppas man att röster även höjdes i frågor med större politisk tyngd, som abort- och homosexualitetsfrågor rent generellt.

Vidare läsning: Ananova.com

Andra bloggar om: ,

onsdag 30 maj 2007

Amerikaners religiositet

Nyligen gjordes en ny opinionsundersökning i USA bl a gällande synen på bibeln.

Resultaten är enligt mig nedslående även om jag inte är förvånad - tvärtom. Det som framkommer är bl a:

 • En tredjedel (31%) menar att bibeln är Guds faktiska ord och ska läsas bokstavligt.
 • Hälften (47%) menar att bibeln är inspirerad av Gud men inte nödvändigtvis ska läsas bokstavligt.
 • En femtedel (19%) menar att bibeln är samlig fabler, berättelse, historieskildringar skrivna av vanliga människor.
Värt att nämna är att många av de 19%, som inte tror på en bokstavlig eller inspirerad bibel, däremot tror att någon annan skrift som t ex Toran, Koranen, Vedaskrifterna, osv är helig. Andelen amerikaner som inte erkänner någon helig skrift är liten, troligtvis kring 10%.

Hur ligger det till hos olika undergrupper av populationen?
 • Bland den delen av populationen vars utbildning innefattar High School eller mindre, menar 42% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 41% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
 • Bland den delen av populationen som har gått ut College menar 20% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 53% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
 • Bland den delen av populationen som har högre utbildning (utöver College) menar 11% att bibeln är Guds bokstavliga ord och 57% menar att bibeln är Guds inspirerade ord.
Precis som tidigare studier visat framkommer det här att graden av bokstavlig bibeltro är omvänt proportionell till graden av utbildning.

Vidare:
 • Bland de kristna är katolikerna mest liberala då endast 21% av dem tror att bibeln är Guds bokstavliga ord, medan andelen bland protestanterna är 40% och 45% bland "andra kristna".
 • Bland de icke-religiösa menar fortfarande 10% att bibeln är Guds bokstavliga ord, medan 26% menar att den är inspirerad.
Man kan ju undra vad folk menar när de säger sig vara icke-religiösa?

Andra bloggar om: , , ,

tisdag 29 maj 2007

Teletubbies - Gaypropaganda?

Barnombudsmannen i Polen ska utreda ifall Teletubbies uppmuntrar barn att bli homosexuella. Skulle detta vara fallet kommer programmet att tas ur sändning.

- Jag la märke till att han bär handväska, säger barnombudsmannen om figuren Tinky Winky.
- Det vore bra om en grupp psykologer pratade med barn om det här. Vi måste undersöka det här. Om opassande attityder uppmuntras måste vi reagera, säger barnombudsmannen Ewa Sowinska till tidningen Wprost.
Polen är känt för de konservativa och religiösa värderingar som dominerar där, främst pga den katolska kyrkans stora inflytande.

Ett exempel på dessa värderingars konsekvenser var när den biträdande utbildningsministern, Miroslaw Orzechowski, i november 2006 sade att evolutionsteorin är en sorglig lögn. Och utbildningsministern Roman Giertych har nyligen föreslagit att man ska förbjuda all diskussion om homosexualitet i skolorna. Ett annat exempel är de stränga abortlagarna som bl a tvingar många polska kvinnor/tjejer till illegala aborter. Abort får endast utföras ifall moderns liv är i fara, om fostrets framtida liv är bortom räddning eller om graviditeten beror på våldtäkt.

Och snart får man inte barnen titta på Teletubbies? Personligen har jag aldrig förstått mig på dessa skumma filurers populäritet. Men visst ska barnen få titta, oavsett om de bär handväska eller inte...

Nyheten finns på Expressen.

Andra bloggar om: , ,

Bluffprylar

Tog en morgonpromenad på diverse prylmarknader på internet och hittade en hel del intressant. Man blir snabbt medveten om den spirande uppfinningsrikedomen och entreprenörskapen som frodas på internet. Men det finns samtidigt många problem med handeln på internet.

T ex är det svårt för okunniga att veta vilka produkter som är bra eller inte, eftersom en snygg design och lockande beskrivning räcker långt för att övertyga. Här är några produkter som ser proffsiga ut men troligtvis är fullständigt värdelösa.

Miracle Foot Acupuncture
Detta är alltså en apparat som ska utföra elektrisk akupunktur/akupressur på fotsulorna för att återställa kroppens blodcirkulation till det normala. Detta ska i sin tur minska muskel- och ledvärk. Tillverkaren hävdar att produkten är ett resultat av 12 års forskning av ledande japanska och taiwanesiska akupunktur- och akupressurdoktorer. Några källor till publicerade resultat finns dock inte, vilket inte förvånar. Jag skulle inte betala $100 för denna produkt och av de (få) recensioner jag hittade var ingen nöjd med produkten heller. De upplevde mest att behandlingen gjorde extremt ont, tvärtemot tillverkarens beskrivning.

Acu-Point Pen: Healing Magic
Ännu en akupunkturprodukt. Detta är tydligen populärt.
Denna akupunkturpenna marknadsförs som en kombination av urtida läkekunskap och modern teknologi. Behandlingen utförs med pennans elektriska spets och hela processen kan följas på en lcd-display. På denna display ska förbättringen kunna följas i realtid. Displayen ska även kunna användas för att påvisa hälsoproblem. Mhmm... Även denna manick kostar $100.


Expertise 3P Screen Mist
Denna fantastiska spray applicerar man på utsatta hudpartier för att skydda kroppen från artificiell elektromagnetisk strålning. Sprayen ska reducera åldringseffekterna på huden av mobilstrålning, radiosignaler, mikrovågor, osv. Den skyddande effekten beror enligt tillverkaren på de växtextrakter som vätskan innehåller. Detta luktar bluff lång väg.

Caffeine-Laced Pantyhose for Weight Loss
Dessa fantastiska strumpbyxor innehåller mikroskopiska kapsyler innehållande koffein. Kapsylerna aktiveras av kroppsvärme varefter koffeinet tas upp av huden. Detta ska i sin tur leda till en ökad ämnesomsättning och fettförbränning. Tillverkaren lovar 2-3 cms omkretsminskning av låren efte 1-4 veckors användning. Dessutom ska strumpbyxorna vara effektiva mot celluliter. Koffein ökar onekligen ämnesomsättningen, men endast de som gått på myten om punktförbränning kan köpa denna bluff - men kanske är de så många att tillverkaren ändå kan skrattar hela vägen till banken.

BioElectric Shield
Detta är ännu en produkt för dem som är rädda för elektromagnetisk strålning. Denna "sköld", som man bör om halsen som ett smycke, påstås alltså skydda mot strålning från datorer, tv, radio, mobiltelefoner, osv. Smycket/Skölden sägs reflektera eller omdirigera ohälsosam strålning. Dessutom stärker och balanserar produkten din a egna, naturliga energifält. Låter detta troligt? Nä, men produkten säljer så vitt jag vet mycket bra. Och billig är den inte heller, $280-1800.
En intressant aspekt av denna produkt är att den har testats av forskare (Susan Blackmore). Man fanns dock inga bevis för de påståenden som tillverkarna presenterat.

Detta var allt för denna gången, men misströsta inte(?) - Detta vara bara skummet av ölbägaren.

Andra bloggar om: ,

måndag 28 maj 2007

Bota depression med rumpknip

Jag vet inte vad man ska säga om denna boken:

How to Good-Bye Depression: If You Constrict Anus 100 Times Everyday. Malarkey? or Effective Way?
by Hiroyuki Nishigaki


Författaren hävdar alltså på fullt allvar att man kan bota bl a depressioner genom att knippa ihop anus 100 gånger om dagen.

Tydligen är boken kultförklarad på internet, del för innehållet, men även pga faktum att den japanska författaren verkar ha översatt boken själv på mycket bristfällig engelska. Mycket underhållande läsning det vill säga. Kanske kan den oavsiktliga humorn lindra depressionen trots knipövningarnas bristande effekt?

Pris: ~120 kr + Frakt

Andra bloggar om: ,

fredag 25 maj 2007

Ateisttest

På QuizFarm fanns detta test: "What kind of atheist are you?"

Här är mitt resultat:


You scored as Scientific Atheist, These guys rule. I'm not one of them myself, although I play one online. They know the rules of debate, the Laws of Thermodynamics, and can explain evolution in fifty words or less. More concerned with how things ARE than how they should be, these are the people who will bring us into the future.

Scientific Atheist


100%

Spiritual Atheist


42%

Militant Atheist


33%

Agnostic


33%

Apathetic Atheist


33%

Theist


25%

Angry Atheist


17%


Andra bloggar om: ,

torsdag 24 maj 2007

Offer för alternativ medicin

Noah Maxim fick vid 7 årsålder leukemi. Efter 3 månader med kemoterapi hade cancern gått tillbaka, då avbröt Noahs föräldrar behandlingen, mot läkarnas rekommendationer. De oroade sig nämligen för effekterna av kemoterapin. Fallet togs upp i domstol där föräldrarna vann och fick rätt att fritt välja pojkens vård.

Föräldrarna vände sig då till utövare av "holistisk medicin", vilket är ett begrepp inom alternativ medicin syftande på helhetsgrepp innefattande fysisk, psykisk och själslig vård. I Noahs fall innebar denna behandling bl a en förändrad diet och intag av kosttillskott i syfte att förstärka hans immunförsvar.
Chanserna för Noahs tillfrisknande med kemoterapi bedömdes till 85% och med den holistiska behandlingen till ca 45%. Efter 4 månaders holistisk behandling dök cancern upp igen och Noah började åter med kemoterapi vid sidan av den holistiska behandlingen.

Vid 11 års ålder dog Noah.

Nyhetskälla: http://www.cantonrep.com/index.php?ID=355716

Det är viktigt att påpeka att Noah kunde ha dött även om kemoterapin aldrig hade avbrutits. Men sannolikheten för överlevnad hade säkerligen varit större.

Detta är tyvärr inte första fallet av detta slag. Även i andra fall har föräldrar dragit sina barn ur cancerbehandling till förmån för alternativa, mycket spekulativa, behandlingar. Två exempel på detta är 12 åriga Katie Wernecke (som bl a behandlades med Vitamin-C-terapi) och Abraham Cherrix (vars cancer behandlades med örter).

Varför agerar föräldrar på detta sättet?
Orsaken är att det, i vissa (främst amerikanska) subkulturer, finns en stor skepticism mot skolmedicinen och samtidigt en övertro till alternativa behandlingar. Förespråkare av detta tankesätt är bl a Kevin Trudeau, en storsäljande författare med böcker som sprider konspirationsteorier om läkemedelsindustrin och skolmedicinen. Samtidigt är hans böcker fulla med alternativmedicinska kurer och teorier av mycket dubiös natur.

Vad kan man då göra?
Som skeptiker vill jag givetvis betona vikten av kritiskt tänkande - något som dessa människor inte behärskar. Men man kan inte lägga all skuld på de enskilda individerna. Myndigheterna måste också kunna agera kraftfullare i dessa lägen samtidigt som forskare måste lära sig att tydligt kritisera pseudovetenskap och charlataner. Detta löser inte allting, men det är ett steg på vägen. Grunderna till dessa problem är säkerligen mer komplexa och svårlösta än man tror, då dessa synsätt till stor del lär bottna i kulturella, ideologiska och religiösa åskådningar samt sociala (miss)förhållande. Och sådant förändrar man inte över en natt.

Andra bloggar om: ,

Fadern arg på Sonen?

Pilgrimer bevittnade häromdagen hur en staty av Jesus i Golden, Colorado, blev träffad av en blixt. Jesus vänstra arm och högra fot gick sönder och hamnade på marken.

Nunnorna, i klostret där statyn finns, tackade Gud för att ingen skadades av blixten eller fallande statydelar. Nunnorna missade dock att tacka Gud för skadegörelsen som medför en belastning för klostret som finansieras av donationer. Men det finns säkert ett fullständigt logiskt skäl för Gud att skada en staty föreställande hans son. De kanske är oense? Kanske kan Den Helige Ande medla som tredje part?

Nyhetskälla: Denver Post


Andra bloggar om:

onsdag 23 maj 2007

Alternativ tandvård

Tandvården blir allt dyrare och många tvingas därmed avstå rutinkontrollerna, vilket leder till en allt sämre tandhälsa i Sverige. Säkert gäller detta även i andra länder, som t ex USA?

Lyckligtvis finns det nu en alternativ behandlingsmetod etablerad av pastor Steve Jones i Parrish, West Virginia. Steve Jones är nämligen en sk Faith Healer, dvs en handpåläggare som säger sig kanalisera den Helige Andes helande krafter.

Pastor Steve Jones har lyckats hitta en egen nisch i detta populära handverk som praktiseras av bl a Benny Hinn, Reinhart Bonnke, Pat Robertsson och vår egen Ulf Ekman. Det som skiljer pastor Jones från mängden är alltså att han främst inriktar sig på healing av tandproblem.

Visst är detta ett fantastiskt alternativ för våra amerikanska vänner, men hur hjälper detta oss? Det är i för sig dyrt att resa till USA, t o m dyrare än svensk tandvård, men misströsta inte! Pastor Jones påstår nämligen att han ibland, genom alkemi, kan förvandla gamla tandfyllningar till guld! Visst är det en liten chansning, men kanske kan detta kraftigt reducera priset för resan? För någon med många fyllningar blir det kanske t o m blir en vinstresa?

Annars kan vi ju hoppas att Ulf Ekman, eller någon av hans kollegor, tar efter pastor Jones goda exempel och ger sig ut på en tandhealingturné i Sverige.

Besök Herald Tribune för en mer utförlig artikel om pastor Jones.

Andra bloggar om: ,

tisdag 22 maj 2007

Barnuppfostran enligt Dilbert

Klicka på bilden för hela serien


Andra bloggar om: ,

måndag 21 maj 2007

Det spökar?

Eller inte. Men det är en kul idé!

Andra bloggar om:

fredag 18 maj 2007

Vandringsmyter / Faktoider

Tror du att guldfiskar har tre sekunders minne, att Van Gogh skar av sig örat, att Einstein var dyslektisk och dålig i skolan, att vi endast använder 10% av vår hjärna, att kastad ris är farligt för fåglar, osv?
Då ska du ta en titt på Hexmasters utmärka sida www.faktoider.nu.

Är det sant att Charlie Chaplin förlorade i en Chaplin-Look-Alike-tävling? Är det sant att man inte ska bada efter att ha ätit mat? Är det sant att vatten kan explodera i mikrovågsugnen? Är det sant att vi i genomsnitt sväljer 8 spindlar per år i sömnen? Är det sant att en polis lovade och senare gav en servitris hälften av en lottorivinst? Är det sant att Coca-Cola skapade den moderna bilden av jultomten?
Ta en titt på snopes.com för fler intressanta vandringsmyter/sanningar.


Andra bloggar om: ,

Open Source Science

I dagarna startades Open Source Science, ett publikt forum där skeptiker av och förespråkare för kontroversiella frågor samlas för att gemensamt utföra testa diverse fenomen.

Första frågan som ska testas är om hundar kan förutse när deras ägare är på väg hem. Denna typ av experiment har redan gjort åtminstone två gånger av paranormalforskaren Rupert Sheldrake och psykologprofessorn Richard Wiseman. Enligt Sheldrakes slutsatser ter sig fenomenet existera, medan Wiseman inte fanns stöd för hypotesen. Nu ska detta experimentet alltså replikeras i ett sammarbete mellan skeptiker och paranormalforskare.

Även om forskningen kring det paranormala, som pågått i över 100 år, inte har kunnat bevisa några genuina fenomen, så anser jag att detta gemensamma initiativ kan vara av stort värde. Jag misstänker att experimenten inte kommer att leda till några bevis för det paranormala, men samtidigt har samarbetet potential att leda till resultat som accepteras över gränserna, så att säga.

Jag ser fram emot resultaten av den första studien och hoppas att projektet leder till många intressanta studier framöver.

Andra bloggar om:

fredag 11 maj 2007

Intressant korttrick!

Korttrick, trollkonster och andra illussioner är ofta konkreta, lärorika exempel på att vi människor inte alltid kan lite på våra sinnesintryck, tolkningar och slutsatser. Följande trick är ett bra exempel.Andra bloggar om: ,

Uri Geller inför rätta?

Uri Geller, en av världens mest (ö)kända paranormalister, stäms efter att på tvivelaktiga grunder ha försökt avlägsna en för honom missgynnande video på Youtube.

Bakom anmälan står skeptiskergruppen Rational Response Squad i ledning av Brian Sapient.

Nyhetskälla: News.com

Häromdagen framträdde Brian Sapient även i en debatt mot Kirk Cameron och Ray Comfort på amerikanska ABC News Nightline kring Ateism vs Teism. Debatten finns tillgängligt på Nightlines hemsida.

Andra bloggar om: ,

torsdag 10 maj 2007

Månadens produktidé!

Ibland undrar man "Varför tänkte jag inte på detta först?!". Denna morgon hände det igen. Detta är återigen ett bevis för att man kan tjäna en fin slant om man bara kommer på en enkel produktidé, speciellt om man är först ute. Jag tror nämligen inte att nästa säljare får samma respons.

Saxat från Ananova:

Man sells imaginary friend on eBay

A Newport man is selling his imaginary friend on eBay - and has attracted bids of more than £1,550.

The sales pitch reads: "My imaginary friend Jon Malipieman is getting too old for me now. I am now 27 and I feel I am growing out of him.

"He is very friendly. Along with him, I will send you what he likes and dislikes, his favourite things to do and his personal self portrait."

The seller, who calls himself "thewildandcrazyoli" has received more than 20 questions from would-be buyers.

They include:

Q: I'm tempted to bid but, if I won the auction, how would I know if he showed up? I just don't want to get ripped off here. I hope you understand.

A: Yes, I understand. But I will not send you nothing, I will send you Jon conveniently folded in an envelope, with him will be written down his likes, his dislikes, his favourite things to do and his own personal self portrait.

Q: Last time I bought someone's imaginary friend, the friendship between us never materialised ... in fact, he rarely came around and hardly spoke to me at all !!! Can you assure me Jon will be different?

A: Jon says: Yes I will be different. I love making new friends and would talk to you so much you would get sick of me! I would tell you all my hobbies, interests, likes, dislikes etc...

Q: If we don't get along can I return him?

A: I'm sorry there are no refunds, but i can send you a new friend if he does not satisfy you.

Q: I'm quite musical but have no friends...does he play air guitar?

A: Yes, he's a professional air guitar player, and he would love to be your friend.

Q: Is he single?

A: Yes, he is single at the moment. He used to be a bit of a player (well, a lot of one) but he has out grown that phase and is looking to settle down in a nice relationshipAndra bloggar om:

tisdag 8 maj 2007

Genesis.nu - Skapelsetro

Genesis är en svensk förening med mål att sprida biblisk skapelsetro i Sverige. De förespråkar alltså kreationism / intelligent design.

Deras FAQ, som tar upp en hel del evolutionsrelaterade frågor, innehåller mycket kritik av evolutionsteorin, men mycket lite bevisföring för skapelseteorin. Det finns dock en punkt som tar upp detta under rubriken ”Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?”, men svaret är långt ifrån tillfredställande.

Såhär skriver de:

Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra. Så därför kan t.ex. svaret på frågan "Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?" vara ett tillräckligt svar!
Detta är ett oväntat svagt argument.

Visst är det så bevis att för en teori kan ses som en nackdel för konkurrerande, icke kompatibla teorier. Men bevis emot eller brister i en viss teori, som de hänvisar till, är i princip aldrig argument för en konkurrerande teori. Det enda undantaget är ifall två teorier är de enda möjliga alternativen. I så fall är givetvis motbevisadet av den ena ett argument för den andra.

Men detta exklusiva motsatsförhållande gäller inte mellan evolutionsteorin och skapelsetro. Hur gör skribenten egentligen jämförelsen som visar att teorierna är varandras motsatser? Det räcker naturligtvis inte med bristande kompabilitet teorierna emellan för att nå ett motsatsförhållanden, vilket verkar antydas.

Vad är förresten motsatsen till "det naturliga urvalets påverkan på variationen av genuttryck över tiden", vilket i stora drag sammanfattar evolutionsteorin? Är det ”onaturlig icke-urval som icke-agerar på statiskheten av icke-genuttryck i tidlösheten?”.

Argumentet är helt enkelt ett missledande försök att vinna legitimitet utifrån felaktiga premisser. Skapelsescenariot måste givetvis bevisas som fristående hypotes, men i stället försöker sig Genesisskribenterna på missledande retorik. Detta logiska argumentationsfel kallas förövrigt för False Dichotomy.

I nästa stycket försöker de sig i alla fall på direkta argument för skapelsescenariot:
Men ett kort svar på frågan om det bästa argumentet för skapelseteorin är:
Den uppenbara existensen av design i naturen: slumpen kan helt enkelt inte generera denna design och mängd av information, då återstår slutsatsen att en Intelligent Designer finns bakom det hela. Denna slutsats är den mest rimliga (eller kanske: minst orimliga).
Sedan kan man göra hur många utvikningar och exempel på detta som helst:
· informationen i DNA: slumpvisa processer kan inte skapa en sådan informationsmängd av sig själv
· mängden av icke-reducerbar komplexitet (dvs system av samverkande delar som måste ha funnits på plats från början för att det hela skulle fungera överhuvudtaget)
· universums exakta kalibrering för att livet ska vara möjligt
Listan på designexempel skulle kunna göras lång!
Visst har skribenten rätt i att slumpen högst osannolikt kan ge upphov till design. Men detta hävdar väl ingen heller? I stället handlar det om att slumpen (mutationer) + evolutionära drivkrafter (naturligt urval, genetisk drift, genflöde, osv) leder till design i naturen. Det falska valet mellan slump och intelligent design gäller alltså inte.

Därefter tar de upp dessa punkter.
 • Slumpmässiga processer kan inte skapa informationsmängden i DNA. Återigen är det ingen som hävdar detta. Mängden skapas genom rekombination, genduplikation och endogena retrovirus. Möjligtvis finns det ännu flera mekanismer för detta.
 • Mängden icke-reducerbar komplexitet. Detta begrepp introducerades av Behe i sin bok Darwins Black Box. Men faktum är att varken Behe eller andra ID-förespråkare har kunnat uppvisa ett enda exempel på icke-reducerbar komplexitet. Främst beror detta på att det inte finns tillräckligt goda kriterier för att fastställa icke-reducerbar komplexitet. Av de exempel som Behe har hävdat vara icke-reducerbara, som t ex musfällan, bakteriella flagellen och blodkoaguleringen, har många redan visats vara reducerbara. Men även om detta inte vore fallet har Behe inte bevisat något pga att de bristande kriterierna. I slutändan bygger slutsatserna om irreducibel komplexitet på någon av dessa två logiska argumentationsfel; argument från okunskap eller argument från misstrogenhet.
 • Universums exakta kalibrering. Argumentet baseras i det faktum att en hel del fysikaliska konstanter i universum ter sig vara inställda närmast exakt för att tillåta liv. Om någon av dessa konstanter skulle ändras så skulle liv, som det ser ut i dagens universum, inte kunna existera. Men kan utifrån detta dra slutsatsen att en Intelligent Designer därmed ligger bakom dessa inställningar? Nej, så enkelt är det inte. ID är bara en av många "lösningar" på denna frågeställning. Dessutom tillhör ID till de sämre förklaringarna eftersom problemet växer i och med att den intelligenta designern själv bör vara än mer komplex och välkalibrerad än det universum denne sägs ha kalibrerat. Detta leder till en förskjutning (och eskalering) av ursprungsproblemet. Utöver detta är ID-förklaringen i princip en variant av God-of-the-Gaps argument, en undergrupp av argument från okunskap. Antalet argumenten mot ID-förklaringen är många och dessa är lätta att hitta för den intresserade.

Som avslutning tas dessa "argument" upp:
Ett annat argument för skapelse är förekomsten av skönhet, moral, kärlek o.dyl. De är egenskaper som materia i sig inte innehåller, och som ur evolutionssynvinkel är helt onödiga. Men ändå finns de!
Detta hävdar alltså Genesis som påstår sig vara insatta i evolutionsteori. Antingen saknar de fullständigt insikter i dessa frågor eller så försöker de medvetet förleda läsarna.

Jag börjar med att medge att jag inte är speciellt insatt i frågan om de evolutionära fördelarna med estetisk uppfattning/uppskattning. Men mönstersökande varelser som vi är, lär emotionella reaktioner kopplade till igenkänning och värdering av diverse mönster inte vara något märkligt. Medfödda tendenser/förmågor för bedömning av olika mönster är också en uppenbar evolutionär produkt. Sedan är det viktigt att tillägga att vår uppfattning av skönhet/estetik är starkt beroende av sociokulturella faktorer.

När det gäller kärlek och moral är de evolutionära fördelarna uppenbara. Att älska sin familj, sin partner och ens avkomma, har klara evolutionära fördelar. Det är förbryllande att Genesis ens tar detta som exempel. Detsamma gäller evolutionen av moral. Eftersom människor är sociala varelser med mycket att vinna på fungerande social interaktion lär evolutionen har gynnat dem som varit bättre på detta samspel. Moralkänslan är en motiverande drivkraft hos oss i syfte att främja ett gott, socialt samspel.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att Genesis inte lyckas vidare med att argumentera för skapelsescenariot under denna rubrik. Och som framgår av deras svar bygger stora delar av argumentationen på den felaktiga premissen att kritik av evolutionsteorin ger tyngd åt skapelsehypotesen. Om läser man vidare i deras FAQ är det just denna uppfattning de i allmänhet verkar utgå ifrån. Väldigt mycket krut läggs på att kritisera evolutionsteorin, samtidigt som väldigt få argument presenteras för skapelsescenariot.

Och om man utgår ifrån felaktiga premisser är det inte lätt att komma till korrekta slutsatser.

Ett avslutande citat:
"Den andra är vägen är genom uppenbarad kunskap. Här har Skaparen av världen uppenbarat hur världen kommit till, i första hand genom Bibeln, och sättet att tillägna sig denna kunskap är inte genom förnuft, utan genom tro."

- A. Gärdeborn, Talesman, Föreningen Genesis

Källor:
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB102.html
http://www.talkdesign.org/faqs/icdmyst/ICDmyst.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_universe
http://quasar.as.utexas.edu/anthropic.html
(Som överkurs, har Michael Ikeda and Bill Jefferys, här visat att kalibreringsargumentet bygger på en felaktig tillämpan av sannolikhetslära.)
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB411.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Morality#Development_of_morality
http://www.americanscientist.org/template/InterviewTypeDetail/assetid/52880;jsessionid=aaadnvD28x-1_P
http://www.nytimes.com/2006/08/27/books/review/Rorty.t.html?ex=1314331200&en=d7159bc4d0fa6fc7&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss
http://www.dumheterigenesis.nu/

Andra bloggar om: , , ,

måndag 7 maj 2007

Fridlys Big Foot!

En kanadensisk parlamentsmedlem vill fridlysa Big Foot.

Saxat från Ananova:

MP wants Bigfoot protected

A Canadian MP wants Bigfoot to be protected as an endangered species.

Mike Lake wants the legendary hairy man-like beast, aka Sasquatch, protected under Canada's Species at Risk Act, reports the Vancouver Province. A petition to the Canadian House of Commons, signed by almost 500 of his constituents in Edmonton, Alberta, asks the government "to establish immediate, comprehensive legislation to effect immediate protection of Bigfoot." Bigfoot researcher Todd Standing, who was behind the petition, claims to have proof of the sasquatch's existence and says he fears for its safety. However, Bigfoot is considered by most to be a combination of folklore and hoaxes.
Länk:

Andra bloggar om:

Spännande homeopatiska substanser

I korta drag går homeopati ut på att "lika botar lika". Det man menar är att substanser som i koncentrerat tillstånd ger vissa symptom, skapar motsatta symptom ifall de späds ut. Och ju högre spädningsgrad är desto högre potens...

På en lista över homeopatiska läkemedel hittade jag dessa roliga och (o)verksamma substanserna:

Coffea: Precis som namnet antyder rör det sig om kaffe. Och eftersom kaffe i hög koncentration har en uppiggande effekt gäller givetvis det motsatta ifall man späder ut det ordentligt. Tillämpas alltså vid problem med att somna och med sömnen. Ska även motverka nervösa diarréer och urinträngningar.
Preparatet är utspätt till D12, vilket innebär kaffeinnehållet är 1 del av 1000000000000. Av t ex 100 ml är alltså 0,0000000001 ml (eller 0,1 picogram) kaffe. Och detta ska man alltså somna av...?

Arsenicum Album: Vit arsenik. Hjälper vid migrän, tuberkolos, tarmkatarr, diabetes, bältros, eksem, m.m. Utspädd D6-D200, dvs 1/10^6 - 1/10^200. Och kom ihåg, ju mera utspädd desto mer potent.

Carbo Animalis: Djurkol. Detta är i princip oxläder som man späder ut till D6-D200. Nu vet jag inte riktigt vad man får för effekter av att direkt förtära oxläder, men i utspätt tillstånd används detta vid tumörbildningar, körtelsvullnader, kalla händer/fötter, m.m.

Lac Caninum: Hundmjölk. Används vid migrän , matsmältningsstörningar vid mjölkallergi, bröstsmärtor vid mens, mjölkbrist vid amning, förlamning efter difterii. Spädning D30 eller högre.

Mercurius: Kvicksilver. Används vid tandvärk (tänk - kvicksilverfyllningar), hornhinneinflammation, gingivit hos gravida kvinnor, benhinne-inflammation, m.m. Utspädd till D6 - D30.

Petroleum: Namnet säger allt. Att används vid neuralgi, håravfall, yrsel, kronisk katarr i svalg och näsa, sjösjuka, eksem, m.m. Utspädd till D6 - D200.

Tabacum: Alltså tobak. Används vid migrän, nervös utmattning med illamående, yrsel och kräkningar, åksjuka, mag-tarmkatarr, m.m. Utspädd till D6 - D200.

Tarantula Hispanica: Dvs giftet från Tarantellaspindeln. Vid våldsamma oroliga barn, kollaps, neuralgier. Dvs, alla föräldrars önskepiller?!

"Vilka hemska preparat!" tänker kanske vissa. Nja, de är mycket kraftigt utspädda. Ofta till sådan grad att det i lösningen inte längre finns några molekyler kvar av den påstått verksamma substansen.

Ett glas vatten (3 dl) innehåller ca 10^25 vattenmolekyler. Vid en utspädning på D25 är den aktiva substansen i homeopatiska läkemedel 1 del av 10^25. I ett glas (3 dl) skulle medicinen innehålla 1 molekyl av 10^25. Om spädningen var ännu högre (vilket det ofta är), skulle det finnas mindre än en molekyl, dvs ingen molekyl.

Men nu får man ju inte decilitervis av medicinen. En liten flaska Arsenicum Album innehåller 22 ml. Vid en D6-spädning är en ppm av innehållet arsenik, dvs 0,000022 ml.

Detta kan ses i kontrast till det faktum varje individ får i sig 20-300 mikrogram arsenik per dag via föda och vatten. Gränsvärdet för arsenik i dricksvatten är idag 1:100000000 dvs en del av 100 miljoner. En liter vatten får alltså högst innehålla 0,00001 ml arsenik. En flaska Arsenicum Album innehåller bara det dubbla och är med all sannolikhet helt ofarligt. Detta gäller alla homeopatiska medel.
Det är i Sverige lag på att homeopatiska preparat ska vara spädda till minst D6, eftersom detta innebär att den verksamma substansen är verkningslös i medicinsk mening. Det är i princip vatten man förtär.

Den dödliga dosen av arsenik ligger för övrigt mellan 70 till 300 milligram. Detta innebär ca 3 miljoner flaskor Arsenicum Album.

Så innehållet är inte det minsta giftigt, men är det effektivt mot sjukdomar? Nä, såvida man inte är uttorkad och behöver lite vatten. Och då behöver man ändå mer än ett par milliliter.

Homeopatin har studerats i årtionden men det har inte framkommit några vetenskapliga stöd gällande effekten. Dessutom saknar homeopatin god teoretisk grund, precis som de flesta pseudovetenskaper. Varför skulle t ex kaffe fungera sömngivande i extremt utspädd form bara för att den är uppiggande i vanliga fall? Varför skulle utspädd arsenik verka välgörande? Varför skulle kroppen reagera på diametralt olika vis beroende på mängdfaktorn av en substans?

Med all sannolikhet lever grundaren Hahnemanns tankar vidare pga förklaringarnas simplistiska karaktär och de övertygade anhängarnas undervärdering av självbedrägeriets kraft.

Källor:
http://alternativmedicin.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati
http://www.pdrhealth.com/drug_info/nmdrugprofiles/nutsupdrugs/ars_0026.shtml
http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v18je17.htm

Andra bloggar om: ,

Extrem vidskepelse

En äldre kvinna i Georgetown, Guyana, lynchades i grannbyn eftersom byborna trodde att hon var en s k "Old Higue", ond ande som suger blod på bebisar.

I deras samhälle är detta säkerligen en fullt rationell handling, utifrån deras sociokulturella / religiösa övertygelser. Men för oss utomstående är detta skrämmande. Ett sorgligt, men talande exempel för vikten av kritiskt tänkande och bildning.

Givetvis är exemplet ett extremfall. Men denna vidskeplighet har ju samma psykologiska grund som allt annat magiskt tänkande. Det är lika irrationellt att spotta efter svarta katter, knacka i trä, inte gå under stegar, inte öppna paraplyn inomhus eller vara rädd för att lägga nycklar på bordet. Skillnaderna i nyhetsexemplet ligger i graden av allmän vidskeplighet och brist på rationella alternativ.
Hur hade vi agerat ifall vi var övertygade om att en ebolasmittad psykopat sprang runt i vårt kvarter i jakt på offer att bita? Byborna i Georgetown uppfattade säkert sin situation som lika påtaglig och verklig.

Vidare läsning:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magical_thinking

Andra bloggar om:

fredag 4 maj 2007

Astrologi / Horoskop

- Enligt en undersökning gjord av Vetenskap och Allmänhet 2006 om olika ämnens vetenskaplighet, ger folk i Sverige astrologin i ett genomsnittsbetyg på 2,4 av på en skala 1-5.
23% av deltagarna gav betyget 4 eller 5 och menade därmed att astrologin är en vetenskap.

- I dagen tidningsutbud är det närmast omöjligt att finna en dagstidning utan horoskop. Dessa finns även i damtidningar, tjejtidningar, modemagasin, bröllopsmagasin, hälsomagasin, mattidningar, osv.

- Heikki Vesa och andra astrologer är i allmänhet välkända medan jag misstänker att få svenskar kan nämna 1 eller flera svenska forskare.

Astrologi och horoskop är onekligen populära, men hur vetenskapligt är ämnet egentligen? Har det gjorts några studier för att testa detta? Ja, faktiskt - massvis. Här nedan följer ett litet urval av resultaten.

1985 utfördes ett test av Shawn Carlson. Testresultatet presenterades i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nature under titeln “A Double-blind Test of Astrology”. 28 professionella astrologer deltog under former som de själva fann gynnsamma. Astrologerna trodde på förhand att de skulle bli framgångsrika.Två tester genomfördes där astrologernas förmågor sattes på prov. I det första testet lade astrologerna upp horoskop utifrån födelsedata. Försökspersonerna fick i ett blindtest bedöma träffsäkerheten av 3 horoskop, varav 1 var gjord till denne personligen och 2 var gjorda för andra personer. Endast 28 av 83 försökspersoner valde sina egna horoskop. Sannolikheten för slumpmässigt urval 1/3 (33%) och detta motsvarar just 28 personer (27,666...). Astrologerna som trodde att minst 50% skulle välja rätt var alltså inte framgångsrika.I det andra testet gjorde 116 försökspersoner ett omfattande personlighetstest som referens och lämnade samtidigt ut födelsedata till astrologerna. Astrologerna fick för varje försök födelsedata från 1 försöksperson och personlighetsbeskrivningar (utifrån referenstestet) från 3 varav 1 matchade födelsedatan. I endast 40 av 116 försök valde astrologerna rätt personlighetsbeskrivning. Astrologerna som trodde sig kunna få rätt i mer än 50% av fallen nådde endast upp till 34% - dvs lika träffsäkert som de slumpmässigt skulle ha dragit beskrivningarna ur en hatt med förbundna ögon.

Gauquelin gjorde en studie,
"Zodiac and Personality: An Empirical Study", som publicerades i Skeptical Inquirer 1982. I denna sammanställde han personlighetsprofiler från 2000 kända individers biografier. Dessa profiler jämförde han med astrologiska beskrivningar utifrån metoder som presenterades i kända astrologiska texter. Han fann inga korrelationer mellan profilerna och de astrologiska beskrivningarna.

2003 genomförde Geoffrey Dean en studie för Journal of Consciousness Studies.
I studien ingick 2000 personer, varav de flesta föddes inom några minuters intervall från varandra. Dessa personer följdes sedan under flera årtionden.
I studien betraktades över hundra olika karaktärsdrag som t ex IQ, talanger inom sport och konst, ångestnivåer, social kompentens, yrkesval, m.m. Dean fanns inga statistiska likheter inom denna grupp jämfört med andra.Dean kommenterade resultatet:
"It [Astrology] has no acceptable mechanism, its principles are invalid and it has failed hundreds of tests. But no hint of these problems will be found in astrology books which, in effect, are exercises in deception."
2007 gjorde David Voas en statistisk studie omfattande 10 miljoner äktenskap i England och Wales för att leta efter korrelationer mellan stjärntecken. Studien, Ten million marriages: A test of astrological ‘love signs’, skulle testa påståendet att vissa stjärntecken är mera attraherade av varandra och passar bättre som kärlekspartners. Studien visade att stjärntecken inte har någon inverkan på hur sannolikt det är att två personer gifter sig eller på äktenskapets hållbarhet.
Det finns alltså inget vetenskapligt stöd för astrologi. Ett ytterligare problem, som jag inte kommer att gå in på djupare här, är att det fullständigt saknas förklaringar för varför astrologi borde fungera. Hur i all sin dar skulle alltså himlakropparnas ha en påverkan på våra personligheter, kärleksaffärer och beslut i största allmänhet? Är teorin något annat än vidskepligt/magiskt/övernaturligt tänkande?

Trots att det alltså inte finns några vetenskapliga belägg för att astrologi fungerar är fenomenet populärt och t o m väldigt högaktat
hos många.
Varför tror folk på detta? Någon simplistisk förklaring finns det säkert inte, men när det gäller "lekmannaentusiasterna" tror jag att en effekt som kallas
Forereffekten (eller subjective validation)har ett stort finger med i spelet. Forereffektenär en psykologisk tendens att tolka allmänna och vaga beskrivningar som specifika och exakta ifall man är av övertygelsen att beskrivningen är utformad specifikt för en själv. Detta gäller ju i högsta grad för t ex horoskop.

1979 lade Michel Gauquelin ut en annons för gratis horoskop i en tidning. Mottagarna fick sedan bedöma hur träffsäkert horoskopet de fick var. Av de 150 första att svara sade 94% att horoskopet var träffsäkert och 90% sade att deras vänner och familj tyckte det samma. Dock hade de alla fått samma horoskop, utformat för Dr. Petiot, en massmördare.

Här har ni länkar till två videosnuttar där Forereeffekten demonstreras:
http://www.csicop.org/webmaster/randi/randi-astrology.rm
http://www.youtube.com/watch?v=cIsejKSHyyU

Ett avslutande citat:
I don't believe in astrology; I'm a Sagittarius and we're skeptical.
- Arthur C Clarke
Källor:
http://www.v-a.se/download/varapport2006_6.pdf
http://skeptico.blogs.com/skeptico/2005/02/what_do_you_mea.html
http://www.ccsr.ac.uk/research/voasastrology.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Forer_effect

Vidare läsning:
http://www.vof.se/folkvett/19951astrologi-haller-inte-for-vetenskaplig-provning
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology


Andra bloggar om: , ,