fredag 27 april 2007

Skeptiska begrepp - Logiska Argumentationfel

Logiska argumentationfel är felaktigheter i logiska resonemang.

Det finns två huvudgrupper av logiska argumentationsfel:

  • Formella argumentationsfel
  • Informella argumentationsfel
Formella argumentationsfel beskriver direkta brott mot logisk form. Informella argumentationsfel beskriver andra typer av svaga eller felaktiga argument.

För att illustrera skillnaden mellan dessa grupper ger jag här nedan några exempel ur varje, vilket i sig kan vara intressant!

Formella argumentationsfel
Denying the antecedent (~ Förnekande av försatsen)
I logisk form beskrivs felet på följande vis:

If p then q.
Not-p.
Therefore, not-q.

Mindre formell kan man uttrycka detta såhär:
Om P(premissen) gäller så innebär detta att Q(konsekvensen) gäller. P gäller inte, alltså gäller inte Q.

Och för att göra det mer konkret kan vi
ta detta exempel:
Om det regnar är där blött på gatan. Det regnar inte, alltså är det inte blött på gatan.

Jaha, men var ligger felet? Om vi tar och ändrar premissen och konsekvensen lite så blir problemet kanske mera uppenbart:
Om snigeln rör på sig så innebär detta att den lever. Snigeln rör inte på sig, alltså är den död.

Det som blir uppenbart nu är att konsekvensen q, att snigeln lever, kan gälla även om premissen p, snigeln rör på sig, inte gäller. Det vi har visat här är alltså att man inte kan dra slutsatsen att q är fel ifall p inte stämmer. Detta beror på att andra sakförhållande än just premissen p kan leda till konsekvensen q. Sniglar kan leva trots att de är stilla och det kan vara blött på gatan av annat än regn.
(vattenkrig?)

Ok, så nu ser vi varför denying the antecedent är ett logiskt argumentationsfel, men varför är det nyttigt att känna till sånt här? Tja, dessa fel är inte alltid lika uppenbara som i fallet med den levande/döda snigeln. Och om ett argument med denna, eller andra typer av argumentationsfel framförs något mer subtilt är det stor risk man inte märker det och därmed riskerar att förvillas.

Affirming the Consequent (~ Bekräftan av konsekvensen)
Detta argumentationsfel uttrycks såhär i logisk form:

If p then q.
q.
Therefore, p.

Detta argumentationsfel innebär att man felaktigt drar slutsatsen att p stämmer ifall q är sann. Låt oss gå direkt på ett exempel:
Om Fredrik Reinfeld är på bra humör kommer alkoholskatterna att sänkas. Alkoholskatterna sänktes, alltså var Fredrik Reinfeldt på bra humör!

Ett tydligare exempel:
Om snigeln rör på sig så innebär detta att den lever. Snigeln lever, alltså rör den på sig.

Problemen är relativt uppenbara eller hur? Skatterna kan sänkas av andra anledningar och snigeln kan vara stilla men ändå leva. Men återigen kan dessa slutledningsfel vara svårare att upptäcka i subtilare form. Ännu svårare kan det vara ifall de t ex förmedlas av karismatiska talare eller auktoriteter. Men det går vi inte in på här.

Informella argumentationsfel
Argument ad Hominem (~Personangrepp)
Precis som rubriken antyder innebär detta argumentationsfel att man försöker angripa argumentinnehavaren som person för att göra dennes argument mindre trovärdiga. Detta argumentationsfel fungerar förvånansvärt bra i och med att vi människor reagerar emotionellt (ofta på ett undermedvetet plan) och tar avstånd ifrån sådant som vi inte vill gillar eller inte vill förknippas med. Därmed riskerar vi att ta avstånd från giltiga argument på kuppen.

Här följer några exempel:
"Det är väl uppenbart att Nisse, som nazist, argumenterar för evolutionsteorin. Bör vi tro på teorier som presenteras av en nazist och därmed välkomnar argument för rasskillnader?"
"Reinfeldts moderata åsikter beror på hans överklassuppväxt och kan därmed förkastas!"
"Självklart är George W Bushs utrikespolitik uruselt. Karln kan ju knappt tala tydligt!"

Argument from Ignorance (~Argument från okunskap)
Här försöker man argumentera för eller emot någonting genom att vädja till bristande bevis för eller emot teorin. Faktum är att man inte kan bevisa eller motbevisa någonting utifrån bristande bevis. Frånvaro av bevis är inte bevis för frånvaro, så att säga.

Exempel:
"Det finns inga bevis för att ett mänskligt embryo inte har en själ, alltså har den det."
"Det finns inga bevis för att Gud existerar, alltså existerar han inte."
"Det saknas bevis för att mobiltelefoner är ofarliga, alltså är de farliga!"
"Det saknas bevis för att mobiltelefoner är farliga, alltså är de inte farliga!"

Gamblers Fallacy (~Spelarens argumentationsfel)
Detta är egentligen en missuppfattning om statistisk. Spelaren missbedömmer utvecklingen av slumpbaserat spel eftersom han tror att föregående spel har en påverkan på framtida.

Exempel:
"Om jag har kastat mynt och fått tre klave i rad så är sannolikheten för att jag får krona större än att få klave i nästa kast."

I verkligheten minns myntet givetvis inte hur den kastats gångerna innan. Sannolikheten för krona respektive klave är 50% för varje kast.

Post Hoc Ergo Propter Hoc (~
Efter detta, därför pga detta)
Detta argumentationsfel uppkommer när man drar slutsatsen att en företeelse är orsak till en efterföljande företeelse helt enkelt för att den föregick den andra. I verkligheten behöver inget sådant samband finnas av nödvändighet.

Exempel:
"Dagen efter att ha kelat med grannens hund fick jag en riktig förkylning. Den hunden ska jag inte klappa fler gånger."

"Problemen med mobbing och oreda i skolorna har blivit allt värre sedan kristendomsundervisningen och morgonbönen avskaffades. Det är alltså uppenbart att vi behöver återinföra dessa i läroplanen!"
"Jag hade ingen framgång på krogen förrens jag köpte mig dessa kalsonger med Batmanmotiv. Då fick jag plötsligt napp! Nuförtiden raggar jag aldrig utan dem!"

Equivocation (Ekvivokation)
Med Equivokation syftar man på ett argumentationsfel som grundar sig i en missledande användning av ord med flera betydelser eller nyanser. Man argumentera alltså för missvisande paralleller.

Exempel:
"Ateism innebär att inte tro på Gud. Om man inte tror på Gud tror man på något annat. Att tro är en religion. Alltså är ateism en religion."
"Alla är barn till sina föräldrar. Barn bör inte arbeta. Alltså bör ingen arbeta."
"Att ett 15-veckors foster är mänskligt går inte att förneka. Alltså bör den ha mänskliga rättigheter och bör därmed ej få mördas."

Slippery Slope (~Sluttande planet)
Detta argumentationsfel uppstår när man hävdar att skiljelinjen mellan två fenomen är otydligt och därmed riskerar man att glida från den ena till den andra. Detta är givetvis inget man kan förutsätta.

Exempel:
"Om vi tillåter abort kommer vi i slutändan att även tillåta dödsstraff."
"Om vi legaliserar homoäktenskap så närmar vi oss oundvikligen en legalisering av månggifte."

"Den som bryter mot någon av Guds tio bud lär ha lättare att bryta mot ytterligare en och så vidare. Det som börjar med en liten lögn kan lätt sluta i otrohet, mord och månggudadyrkan."

False Dichotomy (~Falskt klyvning)
Detta argumentationsfel kallas även för False Dilemma, dvs Falsk dilemma. Enkelt uttryckt handlar det om att felaktigt hävda att det endast finns två alternativ i en fråga, medan det i verkligheten kan finnas flera.

Exempel:
"Antingen är ni med oss eller så är ni emot oss."
"Om evolutionsteorin inte stämmer måste bibelns skapelseberättelse stämma."
"Att ljuga är alltid fel medan det alltid är rätt att tala sanning.

Sådär kan argumentationsfel se ut och förklaras. Jag har här endast presenterat några exempel bland många. Värt att notera är att mina förklaringar och exempel är väldigt enkla, medan argumentationsfel i verkligheten kan vara betydligt svårare att upptäcka och förklara. Men man måste ju börja någonstans!
I framtida poster kommer jag kanske presentera flera exempel mellan varven.

Ett avslutande citat:
There's a mighty big difference between good, sound reasons and reasons that sound good.
-
Burton Hillis
Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel
http://www.fallacyfiles.org/

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: