torsdag 26 april 2007

Skeptiska begrepp - Confirmation Bias

Confirmation Bias
Confirmation bias (konfirmationsbias) är namnet på en så kallas Cognitive Bias, eller kognitiv fördom som det skulle kunna översättas till.

Kognitiva fördomar är något vi alla föds med. Med dessa syftar man på snedvridningar eller partiskhet i hur vi uppfattar verkligheten i kognitiv mening. Kunskap om vilka kognitiva fördomar som finns och förståelsen att vi alla har dessa är mycket användbart. Dessa insikter förbättrar vår förmåga att förstå varför andra tycker, tänker och agerar som de gör, samtidigt som vi blir mer ödmjuka och kritiska till våra egna övertygelser.

Vad menar man med konfirmationsbias?
Konfirmationsbias är en kognitiv partiskhet vi alla har som innebär att vi tenderar att söka eller tolka ny information på ett sätt som bekräftar det vi redan tror på, samtidigt som vi tenderar att avfärda information om motsatta förhållanden. I praktisken innebär detta att vi selektivt söker och tolkar information för att förstärka de övertygelser vi har. Denna tendens växer i styrka i propotion till den känslomässiga koppling/investering vi har till övertygelsen.
Tendensen till konfirmationsbias är relativt låg när vi t ex får information om olika behandlingsmetoder av vår läkare - vi är då relativt öppna för förslag så länge alternativen är lovande. Tendensen är desto mer påtagligt gällande information kring den ideologi, religion eller politik man är anhängare av - sådana övertygelser kämpar vi, medvetet och omedvetet, för att behålla då de är av stort emotionellt värde för oss.


Genom att känna till psykologiska tendenser som dessa kan vi mera objektivt utvärdera våra egna övertygelser. Dessutom kan vi vara mer medvetna om hur vi i vardagssituationer söker ny information och vilka källor vi vänder oss till för svaren.

Hur ofta söker vi svar på våra ideologiska frågor i motståndarnas litteratur? Hur ofta försöker vi undergräva våra egna åsikter till samma grad som vi attackerar meningsmotståndarnas? Hur ofta försöker vi rättfärdiga åsikter som vi inte står för i syfte att objektivt testa dem? Hur ofta avfärdar vi inte obekväma åsikter rakt av, samtidigt som vi godtroget tar till oss åsikter som ter sig vara kompatibla vår världsbild?

Ett avslutande citat:

“Most of our so-called reasoning consists in finding arguments for going on believing as we already do.”
- James Harvey Robinson
Källa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Andra begrepp att ta upp i samband med confirmation bias är "assymetrisk skepticism" och "elasticitet" ifråga om vilka argument som biter på oss. I övrigt en bra artikel - vill du veta mer om de psykologiska rönen kan du alltid läsa om Kassin, Goldstein och savitskys experiment - eller Lords.

Bra sida!