måndag 31 december 2007

Gott nytt år!

Må jag ha mycket mindre att skriva om år 2008! Hoppas kan man alltid!

Andra bloggar om:

Islamska rådet i Norge rådvilla

Vad har rådet så svårt att ta ställning till? Jo, det vet inte om de bör fördöma avrättningarna av homosexuella i Iran eller inte.

För visst är det ett svårt val? Kanske bör folk dödas för deras sexuella läggning? Eller kanske inte? Ack, vad svårt!

Nä, detta är ett praktexempel på farorna med inhumanistiska religioner / religiösa tolkningar. Det är precis sådant här Richard Dawkins som syftar till när han menar att liberala eller moderata religiösa ibland ger legitimitet åtsina mer extrema släktningar. För är det inte just de liberala och moderata troende som bör vara de första att fördöma sina medbröders inhumana åsikter och handlingar? Tystnad och tvetydighet kan annars, med all rätt, tolkas som medhåll.

Andra bloggar om: ,

söndag 30 december 2007

Inledande granskning av intelligentdesign.se

Sebastian Ibstedt har nyligen startat en hemsida gällande intelligent design, där han i sin första artikel framför kritik mot boken Big Bang eller varde ljus?.

Boken, skriven av Maria Gunther Axelsson, är en granskning av kreationismen och dess anhängare. Axelsson var själv kreationist i unga dagar vilket givit henne vissa insikter som många andra skapelsekritiker saknar.

Jag har läst igenom Ibstedts kritik och den innehåller mängder av faktafel, missuppfattningar och logiska slutledningsfel. Artikeln är ganska lång (28 sidor) och därför kommer jag i detta inlägg inte att ge mig på den i sin helhet. Möjligtvis kommer jag att ta upp fler punkter framöver.

Boken kritiseras i huvudsak gällande sju påståenden:

Påstående 1: Intelligent design har utvecklats ur kreationismen
Påstående 2: Skapelsetroende är ohederliga
Påstående 3: Skapelsetroende ifrågasätter vetenskapen
Påstående 4: Skapelsetroende har en felaktig bild av vetenskapen
Påstående 5: Vetenskap måste vara materialistisk och därför är övernaturlig design pseudovetenskap
Påstående 6: Bokstavstro = acceptera utan bevis
Påstående 7: Skapelsetroende är farliga och harmfulla

Jag fokuserar i detta inlägg på punkt 1.

I boken hävdas att intelligent design är en slags kreationism light som utvecklades efter att en domstol 1987 slog fast att kreationism inte fick läras ut som vetenskap i skolorna. För att komma runt detta beslut utvecklades intelligent design som påstods vara något helt annat än gammal hederlig skapelsetro.

Ibstedt tar dock avstånd från ett sådant påstående och hävdar att intelligent design minsann inte har något släktskap med kreationism. Ibstedt går t o m så långt som att hävda att klassisk skapelsetro inte ens handlar om vetenskap och att detta skiljer denna åt från ID:

Skapelserörelsen däremot har historiskt, med mycket få undantag, aldrig haft som mål att göra skapelsetron ”vetenskaplig” eller etablera den som en legitim vetenskaplig teori (Ratzsch 2005). Istället vill man visa att en bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen stämmer väl överens med vetenskapliga data.
Om den bokstavliga skapelseberättelsen stämmer med vetenskapliga data så är den väl vetenskapligt korrekt? Och om man strävar efter att visa detta så är det väl just vetenskapligheten man strävar efter? Eller? Jag vet inte hur Ibstedts källa (Ratzsch) tolkar skapelsetrons historia, men nog låter det allt märkligt att dess anhängare, historiskt sett, inte skulle haft som motiv att befästa skapelsetrons faktuella giltighet? I alla fall om vi talar om upplysningstiden och framåt. Ibstedts kompisar från föreningen Genesis (Gärdeborn, Annala, Molén & Co) tillhör i varje fall inte de som Ratzsch tycks syfta till. De tror sig vara högst vetenskapliga.

Hur som helst...

Enligt Barbara Forrest, vetenskapsfilosof och mycket insatt i denna debatt, fick konceptet ID sin början 1984, allstå innan domslutet 1987. Själva begreppet uppkom dock inte förrän 1998. Men det faktum att ID har rötter som föregår 1987 betyder givetvis inte att den inte kan vara en form av kreationism.

Det finns många bevis för att intelligent design avsiktligt formats till kreationism i ny, pseudoakademisk skepnad. T ex har man kunnat visa att intelligent design rakt av ersatte kreationismen i boken Of pandas and people. I boken, som marknadsfördes som vetenskaplig textbok till skolorna, ersattes termen "creation" med "intelligent design", "intelligent creator" med "intelligent designer" och "creationists" med "design proponents". Bland författarna av boken finner vi William Dembski, en av frontfigurerna i ID-rörelsen.

Ibstedt poängterar att många anhängare av intelligent design inte har en historik som skapelsetroende och detta stämmer troligtvis. Såvitt jag vet var t ex inte Behe eller Denton kreationister innan de blev ID-anhängare. De skulle alltså inte kalla sig själva för kreationister, men detta medför enligt mig inte att ID inte är kreationism light. Det finns nämligen inte en enda sann form av kreationism utan snarare flera olika grenar. T ex finns det sk young earth och old earth-kreationism vars respektive anhängare inte delar övertygelser i många frågor. Att det finns skillnader medför alltså inte att man i viss mån talar om liknande tankesystem.

Vad är då vidare argumenten för att ID är en form av kreationism light?

ID är till att börja med en pseudovetenskap som argumenterar för en designer (skapare) utifrån klassiska god-of-the-gaps-argument. Och precis som i klassisk kreationism argumenterar man för den falska dikotomin mellan evolutionsteori och design. Evolutionskritik framförs alltså i tron om att designhypotesen per automatik är korrekt ifall evolutionsteorin falsifieras. Detta är givetvis ett slutledningsfel. Varje teori måste stå på egna ben och bevisas inte genom andras fall.

I en rättegång 2005 (Kitmiller vs Dover) prövades IDs vetenskaplighet då vissa anhängare försökte införa ämnet i vetenskapsundervisningen. Från bevisningen framkom det just att ID är en form av kreationism och religiös till naturen:
"The overwhelming evidence at trial established that ID is a religious view, a mere re-labeling of creationism, and not a scientific theory."
- Domare Jones
Domarens slutsats speglar uppfattningen hos den stora majoriteten av forskare, filosofer och skeptiker insatta i denna debatt.

I rättegången framkom det att anhängarnas motiv är högst ideologiska (religiösa). Ett av huvudbevisen var den s k Wedgestrategin som utformades av bl a Phillip Johnsson på Discovery Institute, en av huvudmännen bakom intelligent design. Wedgestrategi (se dokumentet):
"is a political and social action plan authored by the Discovery Institute, the hub of the intelligent design movement. The strategy was put forth in a Discovery Institute manifesto known as the Wedge Document, which describes a broad social, political, and academic agenda whose ultimate goal is to "defeat [scientific] materialism" represented by evolution, "reverse the stifling materialist world view and replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions" and to "affirm the reality of God.""
- Wikipedia
Genom att attackera evolutionsteorin vill de alltså jobba mot den materialistiska vetenskapssynen och världsbilden för att vinna väg åt kristendomen. Intelligent design är ett av deras "vapen" i denna strävan.

Och Phillip Johnsson har vid flertalet tillfällen avslöjat (kanske omedvetet) att det trots allt är kreationism det handlar om. T ex:
"I have built an intellectual movement in the universities and churches that we call The Wedge, which is devoted to scholarship and writing that furthers this program of questioning the materialistic basis of science. ... Now the way that I see the logic of our movement going is like this. The first thing you understand is that the Darwinian theory isn't true. It's falsified by all of the evidence and the logic is terrible. When you realize that, the next question that occurs to you is, well, where might you get the truth? ... I start with John 1:1. In the beginning was the word. In the beginning was intelligence, purpose, and wisdom. The Bible had that right. And the materialist scientists are deluding themselves."
- Phillip Johnsson
Det går inte att gömma intelligent designs ursprung, syfte och pseudovetenskaplighet hur man än vänder och vrider på det. Maria Gunther Axelssons slutsatser bör alltså ses som giltiga.

Förresten - Sebastian Ibstedt och Mats Molén ska till sommaren 2008 hålla i en Skapelsekurs som man gör reklam för på föreningen Genesis hemsida. Är det klassisk young earth-kreationism à la Molén eller intelligent design à la Ibstedt som kursen ska bygga på? För dessa har ju inte med varandra att göra? Jag undrar hur "fossilbestämningsövningar" skulle göras enligt intelligent design-hypotesen?

Andra bloggar om: , , ,

fredag 28 december 2007

Religiös pareidolia 2007

Jesus, jungfru Maria & Co har tydligen varit ganska aktiva i år. De har synts till på en hel del oväntade ställen för att skänka folk hopp och glädje. Att de uppenbarade sig på en vattenmelon och pirog kompenserar nästan deras ovilja att stoppa årets naturkatastrofer.


Andra bloggar om: ,

Exorcismcenter i Polen

En katolsk präst i Polen planerar att öppna ett center för exorcism nära den tyska gränsen i Polen.

Prästen, Andrzej Trojanowski, säger sig ha "behandlat" ca 20 person i veckan med exorcism. En flertal av dessa har varit polacker från Tyskland, där det inte finns några exorcister.

Projektet är tydligen godkänt av den katolska kyrkan. Hurra för medeltidsmentalitet!

Andra bloggar om:

torsdag 27 december 2007

Vidskepelse kring nyår

Nyårsafton närmar sig med stormsteg och det gäller att vara väl förberedd. Det finns nämligen en hel del viskeplighet att beakta inför denna dag.

  • Vid midnatt bör förälskade par dela en kyss för att de kommande 12 månaderna ska bli lyckliga. Vissa kanske undrar vad en kyss vid denna tidpunkt har med lyckan att göra? Jag undrar också. Men det handlar troligtvis om dynamiska energifrekvensers påverkan på kosmos genom det kvantmekanistiska medvetandets transcedentala beskaffenheter. Eller liknande...
  • Man ska inte hänga upp eller börja skriva i nästa års kalender innan det året börjar. Detta leder till otur/olycka. Varför? För att man säger så!
  • Vid midnatt bör man öppna alla dörrar och fönster för att släppa ut det gamla året och för att släppa in det nya. Våra kärn-, vatten- och vindverk, oljepannor och elpatroner får verkligen att göra om alla följer detta råd.
  • Den första att komma in genom dörren efter midnatt kommer att påverka det kommande året. Helst ska personen vara en mörk och lång man. Blonda och rödhåriga för med sig otur och kvinnor är ännu värre. Person bör heller inte vara snedögd eller plattfotad. Personen ska helst knacka på dörren för att släppas in och han bör även ha med sig en lyckogåva. När personen lämnar bostaden bör han gå ut genom en annan dörr. Vanligt sunt förnuft det vill säga.
  • Tvätta inte på årets första dag. Annars dör någon närstående det kommande året. Tvätta heller inte håret eftersom detta spolar bort god lycka. Mycket logiskt.
  • Gråt inte och ta inte sönder grejer den 1 januari, då detta kommer att sätta tonen förresten av året.
  • Gör mycket väsen vid midnatt då detta skrämmer iväg onda andar. Djävulen och onda andar ogillar givetvis höga ljud. Det vet ju alla. Helst vill de bara ha det lugnt och skönt och sniffa på blommorna.
Memorera denna lilla lista så blir 2008 suveränt bra! God fortsättning!

Andra bloggar om: ,

fredag 21 december 2007

Måns Zelmerlöws mp3-spöke

Måns Zelmerlöw säger sig vara hemsökt av ett spöke.

Varför? Jo, han vaknade en tidig morgon av hög musik som kom från hans högtalare (som var urkopplade). Han stängde av och lade sig igen. När han återigen vaknade kunde han inte hitta låten som spelades i hans i-pod (som var kopplad till högtalarna). Alltså måste det ha varit ett spöke!

För det kan inte finnas andra förklaringar? T ex att han drömde det hela? För vad är egentligen mest troligt:

1) Han hade en verklighetstrogen dröm. Något som händer oss alla.

2) Det var ett spöke (ett fenomen som saknar all form av empirisk bevisning eller teoretiskt kompatibilitet med vår ackumulerade kunskap om världen), som lyckades (genom magi?) överföra audiosignaler i form av ett trumintro till högtalare som inte ens var inkopplade.

Har Måns hört talas om något som kallas förhastade slutsatser? Enligt mig är det uppenbart att det inte handlar om ett spöke. Det är givetvis en demon i farten! Eller en osynlig häxa! Eller Storsjöodjuret! Eller ärkeängeln Gabriel! Eller...

Andra bloggar om: , ,

Kärleken bryr sig inte om ålder

Här ser vi det lyckliga nygifta paret Faiz Mohammed och Ghulam Haider. Faiz är 40 år gammal medan Ghulam är 11. Och snart är kanske det första barnet på väg? Och de lever lyckliga i alla sina dagar...

Nu tycker kanske vissa att 11 år är lite väl ungt för att gifta sig? Men profeten Mohammed tog själv en 9-åring till brud. Och vem är vi att ifrågasätta en så betydande religiös visionär?

Andra bloggar om: , ,

tisdag 18 december 2007

UFO-detektor

Känner du dig förföljd? Tycker du att någon arbetskamrat verkar lite främmande? Anar du något konstigt på natthimlen?

Då ska du definitivt inhandla en Ufo Detector Yutan!


Produktinfo:

"Finally, Japanese Technology proved the existences of UFO Ships & Aliens and it's now available in your hand as cell phone strap gadget, that's YUTAN UFO Detector!"

"As ever seen on TV, Finally, the Solid Alliance, which pursuits Ghosts, UFO, Aliens or such paranormal/ abnormal phenomena or objects, invented the dream-like fabulous gadget, that's Yutan!
It finds, UFO, Alien and unusual atomosphere if a place you stand includes each of the three.
No gimmick but it beeps based on detections of the Yutan which is calculated by scientific formulas each time."
Bara $21! Årets julklapp?

Andra bloggar om: , , , ,

måndag 17 december 2007

Vaccination och autism

Vacciner tillhör de främsta medicinska upptäckterna och uppfinningarna i modern tid. Tack vare dessa har vi radikalt reducerat dödligheten, speciellt hos små barn och gamla.

Men det florerar nuförtiden en massa missinformation och myter gällande vaccinationer. I huvudsak är det i USA, konspirationsteoriernas högsäte, som myterna frodas, men vi i Sverige och Europa har inte heller sluppit undan.

En av de mest vidspridda myterna är att barnvaccinationer tros vara en av huvudorsakerna till diverse neurologiska störningar som t ex autism och adhd.

Såhär står det bl a på antivaccinationssajten Vaccinfakta.com:

"Det är inte längre en hemlighet att det pågår epidemier av neurologiska sjukdomar hos barn; autism, ADHD etc. Lägg där till epidemier av autoimmuna sjukdomar som t.ex. Diabetes, MS, Artrit, Astma etc. Alla dessa är kända biverkningar av vaccin. Ändå kliar läkare sig i huvudet och säger ”vi vet inte vad som orsakar denna epidemi”.

Den rimligaste förklaring till dessa sjukdomar och att allt fler barn mår sämre och sämre är enligt åtskilliga vetenskapliga studier: Vacciner. Den ständigt ökande mängd vacciner som ges våra barn kombinerat med de erkänt farliga tillsatser som de innehåller har en klar och tydlig koppling till varför barn mår allt sämre."

Nu är jag inte insatt i alla dessa sjukdomar, men det är i varje fall långt ifrån klart att det finns autismepidemier. Såhär avslutas en nyligen publicerad artikel i Scientific American:

"It is still too early to exclude the possibility that autism’s prevalence is growing, but it is unlikely that it is growing as swiftly as many have suggested. As the late Eastern Michigan University sociologist Marcello Truzzi once said, extraordinary claims require extraordinary proof. The claim of an enormous epidemic of autism diagnoses is indeed extraordinary. Yet the evidence for this claim leaves much to be desired. "

Men den viktigaste frågan är kanske inte om det förekommer en epidemi eller inte, utan vad dessa störningar, som t ex autism beror på? Förklaringen, att det beror på vaccinationer, som Vaccinfakta.com menar är en mycket spridd åsikt. Men stämmer detta? Vad har man kommit fram till utifrån de mest rigorösa litteraturstudierna?

Här nedan är ett antal citat från väletablerade institut som undersökt fråga:

Cochrane Review:

"Measles, mumps and rubella are three very dangerous infectious diseases which cause a heavy disease, disability and death burden in the developing world. Researchers from the Cochrane Vaccines Field reviewed 139 studies conducted to assess the effects of the live attenuated combined vaccine to prevent measles, mumps and rubella (MMR) in children. MMR protects children against infections of the upper airways but very rarely may cause a benign form of bleeding under the skin and milder forms of measles, mumps and rubella. No credible evidence of an involvement of MMR with either autism or Crohn's disease was found. No field studies of the vaccine's effectiveness were found but the impact of mass immunisation on the elimination of the diseases has been demonstrated worldwide."
Centers for Disease Control and Prevention:
"CDC conducted the Infant and Environmental Exposures to Thimerosal and Neuropsychological Outcomes at Ages 7 to 10 Years study to investigate possible associations between prenatal and early childhood exposure to thimerosal-containing vaccines and/or immunoglobulins and deficits in neuropsychological functioning...

"The study found only a few statistically significant associations between exposure from thimerosal and neuropsychological functioning. The weight of the evidence from this study does not support an association between early ethyl mercury exposure from thimerosal-containing vaccines and/or immunoglobulins and neuropsychological functioning at ages 7 to 10 years."

"Groups of experts, including the American Academy of Pediatrics, agree that MMR vaccine is not responsible for recent increases in the number of children with autism. In 2004, a report by the Institute of Medicine (IOM) concluded that there is no association between autism and MMR vaccine, or vaccines that contain thimerosal as a preservative."
Institute of Medicin of the National Academies:
"The committee concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between the MMR vaccine and autism. The committee also concludes that the body of epidemiological evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal-containing vaccines and autism. The committee further finds that potential biological mechanisms for vaccine-induced autism that have been generated to date are theoretical only."
FDA:
"In 2004, the IOM's Immunization Safety Review Committee issued its final report, examining the hypothesis that vaccines, specifically the MMR vaccines and thimerosal containing vaccines, are causally associated with autism. In this report, the committee incorporated new epidemiological evidence from the U.S., Denmark, Sweden, and the United Kingdom, and studies of biologic mechanisms related to vaccines and autism since its report in 2001. The committee concluded that this body of evidence favors rejection of a causal relationship between thimerosal-containing vaccines and autism, and that hypotheses generated to date concerning a biological mechanism for such causality are theoretical only."
World Health Organization:
"Some national public health authorities are striving to replace thiomersal-containing vaccines as a precautionary measure. There is currently no evidence of toxicity from mercury contained in vaccines. There are only a few tested, efficacious and safe alternatives to thiomersal-containing vaccines. Current production capacity for such vaccines is limited and insufficient to cover global needs."
American Academy of Pediatrics:
"An early CDC study suggested a possible weak connection between the amount of thimerosal given and certain neurodevelopmental disorders, such as ADHD, speech and language delays, and tics (but not autism). Further review by independent experts led many to feel this study was flawed in parts of its design that favored a connection when none may have existed. Later studies did not show any connection. Researchers will continue to look at this question."

Trots dessa institutioners kvalificerade slutsatser finns det många som fortfarande är tvärsäkra på att vacciner leder till sjukdomar och misär av diverse slag. Att övertyga dessa om motsatsen lär vara svårt, om det ens är möjligt. Men det är viktigt att lyfta fram god information för att förhindra missinformationens spridning. Den verkliga faran ligger trots allt inte i vaccinationen av våra barn, utan i avståendet av detta.

Andra bloggar om: ,

Julpareidolia


Synd att denna inte dök upp den 24:e istället. Men denna renen var kanske ute på övning?

Andra bloggar om:

lördag 15 december 2007

Ta emot Gud som ett barn?

Jesus: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

Kom att tänka på ovanstående textstycke när jag såg denna video:


Andra bloggar om: ,

fredag 14 december 2007

Vetenskapliga tatueringar

Carl Zimmer började för ett tag sedan samla in tatueringar med vetenskaplig anknytning. Nu har det kommit 100 bidrag till samlingen.

Här är några av mina favoriter:
Andra bloggar om: ,

Aborter är hinder för freden enligt påven

I tisdags gjorde påven ett uttalande där han sa att homosexualitet, preventivmedel och aborter var ett hot mot den globala freden.

"Everything that serves to weaken the family based on the marriage of a man and woman, everything that directly or indirectly stands in the way of its openness to the responsible acceptance of new life ... constitutes an objective obstacle on the road to peace."
Hmm... det är jag tveksam till. Istället skulle jag tro att förbud av homosexualitet, preventivmedel och aborter är ett betydligt större hot med tanke på de potentiella sociala och hälsorelaterade konsekvenserna.

Andra bloggar om: , , , , ,

Bluffprodukter: Home & Office Harmonizer

Idén till detta inlägg kommer från Lomax på VoF-Forum. Tackar för tipset!

I SR:s program Plånboken den 30 maj tog man upp bluffprodukterna Home & Office Harmonizer. Produkten är i princip en konformad eklåda, fylld med något som kallas "resonansmatriser". Lådan kostar 5500 kr.
Såhär beskrivs produkten:

"Harmonizer-serien är framtagen enligt kvantmedicinska rön och teorier. Produkternas effekt på cellnivå är uppmätt med dom kvantmedicinska instrumenten Introspect och DDFAO. För Mobile Harmonizer har även metoderna GDV och PIP använts."

"Home & Office Harmonizer eliminerar skadeverkningarna av alla vanliga typer av strålning i hus, lägenheter och kontorslokaler, som elektrosmog från elnätet, jordstrålning, strålning från basstationer och andra yttre strålningskällor, strålning från trådlösa system inomhus, TV-apparater, PC osv."
Denna information har jag hämtat från ett företag som ironiskt nog heter Scientific Medical Systems Scandinavia AB. Ett påstått "vetenskapligt" företag som sysslar med ren pseudovetenskap.

Vad tycker man om produkten på Statens Strålskyddsinstitut? Jimmy Trulsson, strålskyddsinspektör och civ ing med inriktning på elektromagnetisk strålning, säger att produkterna inte fungerar som de utger sig för att göra och i princip är ren bluff. Han anser att det är beklagligt att företag som SMSS AB spelar på folk oro för strålning och försöker skrämma upp dem ytterligare med obevisade hälsorisker.

I radioprogrammet nämns också produkten Cell Harmonizer (som också säljs av SMSS AB), vars beskrivning är närmast skrattretande:
"Cell Harmonizer raderar negativ information från dina celler, exempelvis från elektromagnetisk strålning som du utsatts för dagligen och vars negativa verkan lagrats i din kropp, eller från sjukdomar du haft tidigare. Genom processen blir också cellerna laddade med energi. Cell Harmonizer är en viktig ny teknologi för att förbättra kroppens självkorrigerande cellreglering. Mat och dryck kan också harmoniseras!"
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och verksam i föreningen Vetenskap och Folkbildning, om Cell Harmonizer:
"Ja, det här förefaller vara rent, kvalificerat svammel, där man har staplat ord på varandra av vilka en del har vetenskaplig anknytning, men sammanhanget blir så gott som obegripligt. Och här pratas det om fenomen som ingen har visat att dom existerar."

"Det som är riktigt otäckt och obehagligt med det här är det att man ger anvisningar om att det här ska användas även vid akuta sjukdomstillstånd som astmaattacker. Och att använda en fullständigt verkningslös behandling som denna i ett sådant sammanhang kan sluta illa i värsta fall."
De studier som företaget SMSS AB hänvisar till ska ha gjorts med apparaterna DDFAO och Introspect. Detta är i sin tur rena kvacksalvarprodukter vars tillförlitlighet på inget sett kunnat visas. Några seriösa studier har alltså inte gjorts, vilket även bekräftas av ett nollresultat på Pubmed.

Enligt tillverkarens hemsida ska Harmonizer-produkterna ska testas av ett institut som heter Centre for Biofield Sciences. Jag hittar på Pubmed inte heller en enda studie som detta institut lagt fram. Jag sökte även efter studier gjorda av personer som jobbar på institutet, men även detta var utan framgång. Om institutet över huvudtaget har publicerat någonting så är det alltså i publikationer utanför det vetenskapliga ramverket.

Programmet sändes som sagt i maj, men någon aktion mot företaget har inte gjort av Konsumentverket. Pga resursbrist kan företag som denna inte prioriteras. Och tyvärr är de inte ensamma. Det finns massor av företag som denna, speciellt på nätet, som säljer en uppsjö kvacksalvarprodukter genom falsk marknadsföring.

MP3-länk till radioprogrammet: SR_p1_planboken_070530110055.mp3

Andra bloggar om: ,

torsdag 13 december 2007

Oxymoron - Homeopatiskt vaccin

Läste en roande notis:

"A homeopathic product to prevent an outbreak of Leptopirosis and Hepatitis Type A, is administered for the first time at large scale in Cuba. The product had been tested on smaller populations with high effectiveness."
Mmm.. säkert. Det testet skulle jag vilja ta del av.

Andra bloggar om: ,

Grymheter i ateismens namn

Ett standardargument emot ateismen är att hänvisa till all grymhet och ondska som utförts av ateistiska ideologier.

Man hänvisar bl a till Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, m fl och hävdar att deras vansinnesdåd kan eller ska skyllas på ateismen. Man nämner dock inte att dessa dåd aldrig gjorts i ateismens, utan snarare i de totalitära, dogmatiska ideologiernas namn. Jag tänker inte gå djupare in på detta, utan hänvisar istället till en talande serieteckning som jag hittade. Klicka på bilden här nedan för att se den i sin helhet.


Här finns några exempel på denna form av argumentation:

Tro&Tänk: "Hur många religiösa dör i Kina, varje år, på grund av ateistiskt förtryck?"
Gluefox: "Ateismen har mördat oräkneligt fler människor än vad religionerna någonsin har gjort..."
Lars F Eklund: "Det är därför dags att vi påminner oss om, att just ateismen som tillämpad livsåskådning är den åskådning som har i särklass flest oskyldiga människors liv på sitt samvete, och en modern historia kantad av besinningslösa angrepp på de mänskliga rättigheterna."

Andra bloggar om:

onsdag 12 december 2007

Häxjakt på barn i Nigeria

Bland annat evangelikala pastorer driver i Nigeria uppfattningen att vissa barn är häxor (eller förhäxade) och anledningen till olycka i samhället.

Dessa barn bli utstötta från sina familjer och byar, ibland misshandlade, torterade och t o m dödade.

Pastorerna tjänar i sin tur pengar på att förlösa (utföra exorcism) dessa barn från sina förhäxelser.

"In a maddened state of terror, parents and whole villages turn on the child. They are burnt, poisoned, slashed, chained to trees, buried alive or simply beaten and chased off into the bush.
Some parents scrape together sums needed to pay for a deliverance - sometimes as much as three or four months' salary for the average working man - although the pastor will explain that the witch might return and a second deliverance will be needed."
Den tragiska situationen har uppstått ur ett destruktivt samspel mellan vidskepelse och religion. Vi ser här ett exempel på hur idéer och övertygelser kan "köra över" eller åtsidosätta våra medfödda benägenheter för att bl a värna om våra barns välbefinnande.

Mary, en 10-årig flicka berättar om sitt öde:
"'My youngest brother died. The pastor told my mother it was because I was a witch. Three men came to my house. I didn't know these men. My mother left the house. Left these men. They beat me.' She pushes her fists under her chin to show how her father lay, stretched out on his stomach on the floor of their hut, watching. After the beating there was a trip to the church for 'a deliverance'.A day later there was a walk in the bush with her mother. They picked poisonous 'asiri' berries that were made into a draught and forced down Mary's throat. If that didn't kill her, her mother warned her, then it would be a barbed-wire hanging. Finally her mother threw boiling water and caustic soda over her head and body, and her father dumped his screaming daughter in a field. Drifting in and out of consciousness, she stayed near the house for a long time before finally slinking off into the bush.Mary was seven. She says she still doesn't feel safe. She says: 'My mother doesn't love me.' And, finally, a tear streaks down her beautiful face."
Vilka är då dessa pastorer?
"Although old tribal beliefs in witch doctors are not so deeply buried in people's memories, and although there had been indigenous Christians in Nigeria since the 19th century, it is American and Scottish Pentecostal and evangelical missionaries of the past 50 years who have shaped these fanatical beliefs. Evil spirits, satanic possessions and miracles can be found aplenty in the Bible, references to killing witches turn up in Exodus, Deuteronomy and Galatians, and literal interpretation of scriptures is a popular crowd-pleaser.

Pastor Joe Ita is the preacher at Liberty Gospel Church in nearby Eket. 'We base our faith on the Bible, we are led by the holy spirit and we have a programme of exposing false religion and sorcery.'
"
Vi kan skatta oss lyckliga över att inte bo i ett land där villfarelser har så stor makt som de verkar ha i t ex Nigeria. Men vi ska samtidigt inte blunda för deras missöden. Om vi önskar förändring måste vi lyfta fram och öppet kritiseras sådana här förhållanden.

Här finns ett litet videoreportage från Guardian Unlimited: Häxjakt på barn i Nigeria

Andra bloggar om: ,

tisdag 11 december 2007

Huckabee (not) for president

Den republikanska kandidaten Mike Huckabee har sedan innan klargjort att han inte tror på evolutionsteorin.

I en debatt fick han frågan om han tolkar bibelns skapelseberättelse bokstavligt eller inte. Hans inledande kommentar till frågan var mycket intressant:

"It's interesting that that question would even be asked to someone running for president. I'm not planning on writing the curriculum for an eight grad science book. I'm asking for the opportunity to be the president of the United States."Enligt Huckabee är det alltså inte viktigt om en president förstår sig på vetenskap eller inte. Detta är skrämmande enfaldigt. Skulle inte världen mäktigaste politiker ha nytta av en vetenskaplig förståelse som stöd i viktiga frågor?

Det finns grupper som för fullt jobbar för att de slutliga presidentkandidaterna ska ställa upp i en debatt om just vetenskapliga frågor. Det vore oerhört intressant att se Huckabee i en sådan debatt ifall han blev vald till republikanernas kandidat.

Andra bloggar om: , ,

måndag 10 december 2007

Musikvideo: God hates the world

Är det fel på mig som ser detta som högklassig humor? Att det inte rör sig om en parodi gör videon ännu bättre!


Westboro Hate Music Video

Andra bloggar om:

fredag 7 december 2007

Förvillade baptister vädjar till utbildningsministern

Baptisterna i västergötland har skickat ett brev till utbildningsministern Jan Björklund där de beklagar sig över hans beslut att skärpa riktlinjerna för religiösa inslag i undervisningen.

Det man reagerar emot är givetvis förbudet att undervisa skapelsetro vid sidan om evolutionsteorin inom vetenskapsundervisningen. Skribenterna anser att skolministerns beslut riskerar att skapa en trångsynt och debattstävjande undervisning.

"Grundläggande för vetenskaplig framgång är alltid öppenhet, kritiskt tänkande och förmåga att ifrågasätta gängse teoribildning"
Ja, självklart är det så. Och kritik av evolutionsteorin ska alltid kunna diskuteras i skolorna. Men detta innebär inte att man ska undervisa kreationism eller intelligent design - eftersom dessa är pseudovetenskaper!

Men detta tycks inte baptisterna i fråga hålla med om. De uppvisar samtidigt bristande insikt om vad vetenskap är för något. Vetenskaplig analfabetism kallas det ibland.
"Brevskrivarna frågar sig också vilken vetenskapssyn regeringen har. Alla vetenskapliga förklaringsmodeller innehåller ett visst mått av tro, tills de blivit bevisade."
Vad?! Sen när började vetenskap att handla om att bevisa saker? Det är inte logik eller matematik vi talar om. Vetenskap handlar om att kontinuerligt testa, anpassa och förbättra hypoteser för att hitta falsifierbara och användbara förklaringsmodeller. Förklaringsmodellerna blir aldrig bevisade. De är alltid tentativa.

Vidare ges ett par skäl till att diskutera skapelsetro i undervisningen:
"Ingen har lyckats skapa liv ur död materia. Det finns inte heller någon vetenskaplig teori om hur liv kan uppstå av sig själv."
Jaha, och? Är det i dessa lägen befogat att ta till God-of-the-gaps-argument, endast för att vi saknar goda vetenskapliga teorier? Är "Gud kanske gjorde det!" en vetenskaplig förklaring i brist på annat?
"Naturligt urval, som är evolutionens drivkrafter, har inte påvisats kunna skapa helt nya funktioner, som till exempel hörselorgan, utan bara ”variationer inom befintlig struktur”."
Bullshit. Nya funktioner har observerats i överflöd. T o m artbildning har man kunnat dokumentera.

- Nya funktioner I, funktioner II
- Artbildning
- Mera läsning om "makroevolution"
"Men de [skribenterna] konstaterar att regeringen tycks anse att de vetenskapliga teorierna är fullt bevisade på den här punkten."
Suck...
"Med regeringens uttalande kan man undra om evolutionsteorins hittillsvarande brister och frågetecken över huvud taget får omnämnas på lektionstid eller om läraren skall be eleven att stänga av sin hjärna och enbart betrakta en viss tolkningsmodell som bevisad? Inget kritiskt tänkande, tack!"
Suck 2... Tror de verkligen att sådana här retorik hjälper?
"Thomas Forslin [en av skribenterna] menar att evolutionsläran också har fått konsekvenser för synen på människovärdet. I extrem form syns det i Hitlers människosyn och mer allmänt i rasistiska läror."
Och där dök Hitlerkortet upp, precis enligt mallen. Högst relevant i en diskussion gällande vetenskapliga teorier, eller hur?
"- Jag har väl ingen större tro för att vi kommer att åstadkomma en lagändring, säger Thomas Forslin, med ett skratt. Men det är viktigt att vi gör oss hörda, tillägger han. Vi tycker att de etablerade kyrkorna är för tysta."
Om de inte har något vettigare att komma med borde de nog inte öppna munnen. Det baptisterna i fråga, i sällskap med Mats Molén & Co, åstadkommer är endast ökade fördomarna mot (fri)religiösa. Etablerade kyrkor är tysta eftersom de förstår bättre, inte för att de är rädda för att uttala sig.

Dock skulle jag vilja att de etablerade kyrkorna höjde sina röster lite mer mot sådant här trams. Mera "intern" kritik skulle vara av stort värde.

Andra bloggar om: , , , , ,

torsdag 6 december 2007

Autism och missinformation

Jag råkade snubbla in på en hemsida för Föreningen för Barn med Störningar inom Autismspektrum(BSAAutism).

Föreningen jobbar för att:
- stödja föräldrar med barn med störningar inom autismspektrum.
- sprida kännedom och ökad förståelse för de svårigheter handikappet medför för föräldrarna och deras närstående.
- stödja föräldrarna i vardagen och dela med sig av egna erfarenheter.
- företräda föräldrar och deras barns intresse i samhället och samarbetar med myndigheter och sjukvården.

Detta låter ju utmärkt, eller hur? Många föräldrar med autistiska barn har det säkert jobbigt och kan behöva stöd och forum för utbyte av erfarenheter.

Men något de inte behöver är pseudovetenskapliga råd och missinformation. För detta finns det också gott om på föreningens hemsida.

Här kommer några exempel som jag hittat efter bara ett par minuters läsning:

"Barn som har anlag för autism föds med störningar i tarmsystemet, hormonella obalanser, allergier och dysfunktioner i energiomsättningen. Dessa barn har en trögfungerande ämnesomsättning som orsakar att det samlas tungmetaller, bl a kvicksilver, bly och arsenik i hjärnan, levern, njurarna, tarmarna, ryggmärgen, musklerna och i cellerna."

Några sådana här samband har inte kunnat fastställas. Det finns viss forskning av dubiös natur som visar på detta, men väl genomförda studier har inte visat på sådana samband. Oftast är det just kvicksilver som kopplas till autism, men denna länk har inte visat sig hålla.
Länkar: 1,2,3,4

"På grund av att kroppsfunktionen inte klarar av att avgiftas på egen hand, påverkar dessa toxiska tungmetaller nervsystemet också. Tungmetaller trivs bäst i fettrika organ och celler. Att hjärnan består 70 % av fett får man inte glömma.Barn med störningar inom autismspektrum har visat sig bli permanent förbättrade efter att ha haft specialkost, kosttillskott och avgiftats från tungmetaller som lagrats i kroppen i kombination med HBOT (Hyperbaric Oxygen Treatment).HBOT är en behandling som görs i tryckkammare med rent syre; förutom att syremängden blir högre gör trycket också att syret kommer längre in i cellerna än vanligt. Det återaktiverar blodkärl i hjärnan som har slutat att fungera. Förutsättningen är att det finns celler i hjärnan som inte är helt förstörda utan kanske befinner sig i ett avsomnat skick. Det konstateras med hjälp av hjärntomografi s k SPECT & MRI."

Man har inte på något vis fastställt att kostförändringar, avgiftning (chelation therapy) eller HBOT har en inverkan på autism. Det enda som finns är anekdotisk bevisföring, men inga goda studier.

Eftersom förening är av åsikten att kostinnehåll har påverkan på autism finns även en del missinformation gällande bl a tillsatser:

- Aspartam orsakar bl a epileptiska anfall, illamående, domningar, muskelspasmer, viktökning, depression, utmattning, irritabilitet, hjärtklappning/rusande hjärta, sömnsvårigheter, synproblem, försämrad hörsel, ångestattacker, sluddrigt tal, försämrat smaksinne, tinnitus, svindel, minnesförlust och ledvärk eftersom ämnet förstör kommunikationssystemet i DNA.

Detta påståendet har man fått ifrån David Icke, en konspirationsteoretiker som bl a tror att världen styrs av humanoida reptiler. Icke kan givetvis ha rätt trots att han i andra sammanhang ses som en mycket märklig figur. Men nu råkar det inte finnas någon forskning som stödjer dessa påståenden och därför är det märkligt att förening presenterar sådant.

Vidare hänvisar man till en en neurokirurg, Russel Blaylock, och hans påståenden om att aspartam bevisat framkallas cancer, krampanfall, m.m. Blaylocks påståenden saknar dock helt stöd i den medicinska världen.

- Glutamat, en kristallin substans likt DNA, skadar delar av hjärnan som t. ex. hypotalamus vars uppgift är att styra många system i kroppen bl. a. ämnesomsättning, blodtryck, kroppstemperatur och sömn. Likt aspartam orsakar glutamat också ovanligt hög aptit och sjuklig fetma.
Några av hälsoeffekterna som är kopplade till glutamat är hjärtproblem, Alzheimers, Parkinsons, astma, cancer, födslodefekter, sjuklig fetma, personlighetsförändringar, aggressivitet och hjärnskador.

Källa är återigen David Icke. Påståendena är grovt missvisande.

Vidare finns det på föreningen länkar till pseudovetenskapliga föreläsningar och suspekta grupper som DAN (Defeat Autism Now! Som bl a hävdar samband mellan autism och vaccinationer) och new age-föreningen Nya Tidens Barn.

Jag anser att föräldrar med autistiska barn inte ska vända sig till denna förening ifall de söker medicinska råd eller kvalitativ information.

Andra bloggar om: ,

onsdag 5 december 2007

Barnprogragandam

Vilken inlevelse och vilket inspirerande budskap! Bolibompa-producenterna kanske kan lära sig något!


Andra bloggar om: , ,

Belief-O-Matic

Vilken åskådning matchar bäst dina övertygelser? Testa här.

Mitt resultat är jag nöjd med. Humanist som nummer 1 och Jehovas på sista plats.

1. Secular Humanism (100%)
2. Unitarian Universalism (90%)
3. Nontheist (81%)
4. Liberal Quakers (73%)
5. Theravada Buddhism (70%)
6. Neo-Pagan (63%)
7. Mainline to Liberal Christian Protestants (60%)
8. Taoism (48%)
9. Reform Judaism (47%)
10. New Age (46%)
11. Orthodox Quaker (35%)
12. Mahayana Buddhism (34%)
13. Sikhism (33%)
14. Scientology (32%)
15. New Thought (29%)
16. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (26%)
17. Seventh Day Adventist (24%)
18. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (22%)
19. Bahá'í Faith (21%)
20. Mainline to Conservative Christian/Protestant (20%)
21. Jainism (19%)
22. Hinduism (18%)
23. Eastern Orthodox (16%)
24. Islam (16%)
25. Orthodox Judaism (16%)
26. Roman Catholic (16%)
27. Jehovah's Witness (11%)

Andra bloggar om: ,

tisdag 4 december 2007

Tomten renar går på raketbränsle

Aftonbladet har en rolig liten artikel om tomtens julklappsproblem.

Beräkningar har visat att det är fysikaliskt möjligt för tomten att hinna med all julklappsutdelning på julafton. För att tro på tomtens existens skulle man alltså inte behöva vädja till magi eller mirakler till skillnad från tro på en del andra entiteter. Betyder detta att tomten är mera sannolik än spöken? Eller Gud?

Andra bloggar om:

Mats Molén i Västerbottens-Kuriren

Mats Molén har den sista tiden fått ordentlig fart på pennan. Han har synts en del i tidningen Dagen och nu även i Västerbottens-Kuriren.

I sin insändare till VK är Molén upprörd över en del beslut som gjorts på den senaste tiden av Europarådet, Skolverket, med flera. Det handlar i huvudsak om beslut om att förbjuda undervisning av religiösa övertygelser som vetenskap i skolorna.

"Vetenskap är till för att man skall ifrågasätta, i motsats till vissa former av politik och religion.
Det är därför ytterst underligt att Europarådet, Skolverket samt en del vetenskapliga institutioner (och nu kanske även den svenska regeringen), angivit restriktioner när det gäller att ifrågasätta evolutionsteorin. Ingen annan vetenskaplig teori skyddas av påbud på detta sätt. Problemet i detta fall är kanske att evolutionsteorin är den enda teori som religiösa ateister kan godta. Andra religiösa riktningar kan ha olika ståndpunkter om vårt ursprung, men inte ateismen.

Tankar om vårt ursprung leder alltid till religion av något slag. I ovanstånde fall har en mängd ateister, uppbackade av många andra - även kristna - börjat beskriva sina religiösa åsikter i vetenskapliga termer eller till och med kallat dem för vetenskap.
"

För det första har inga restriktioner satts på att ifrågasätta evolutionsteorin eller andra vetenskapliga teorier. Det får man givetvis göra i skolorna, men man ska inte lära ut religiös pseudovetenskap som om det vore vetenskap. Det är detta man har beslutat.

För det andra handlar det inte om regler som endast gäller för evolutionsteorin. Religiösa alternativ till geologi, astronomi, fysik, osv påverkas av samma beslut. Men det är just evolutionsteorin som hamnat i fokus pga kreationismens frammarsch.

Och för det tredje handlar detta inte om ateism vs religion. Det handlar helt enkelt om vetenskap vs religiös pseudovetenskap. Och häri ligger också problemet. Mats Molén verkar nämligen inte kunna greppa att hans övertygelse klassas som pseudovetenskap. Och eftersom han ser sin övertygelse som välgrundat kan problemet inte ligga i vetenskapen och måste därmed ligga på annat håll - ateismen. Men då är det väl märkligt att evolutionsteorin även förespråkas av kristna, precis som Molén själv skriver. Ser han inte inkonsekvensen i sitt tänkande?

Molén övergår efter detta till att selektivt plocka lösryckta citat för att stödja sina argument.

"Ernst Mayr sade redan på 1960-talet, när man upptäckte grundläggande problem med evolutionsteorin, att han inte brydde sig om vilka vetenskapliga resultat man fick fram, utan tyckte i stället att:
"Vi är nöjda med att veta att evolutionen skett."
För knappt tio år sedan skrev en annan biolog i tidskriften Nature:
"Även om alla fakta pekar mot en intelligent skapare, är en sådan hypotes utesluten från vetenskapen därför att den inte är naturalistisk."
Professor William Provine skrev följande 1989, om dem som kombinerade en gudstro med den vanliga evolutionsteorin:
"Och, enligt vad jag kan se... är de i verkligheten ateister utan att de märkt det...
Men den sortens Gud som då kommer i min tanke är i verkligheten inte annorlunda än ren ateism."
Richard Dawkins, Steven Weinberg och många andra ledande forskare hade i november 2006 ett "väckelsemöte" där man diskuterade hur man skulle omvända människor till ateismen. Många "predikanter" framträdde, och många "uttalanden" om "religionens plågor" framfördes.
Man får ju tro vad man vill, så länge man inte vill tvinga på någon annan sin åsikt. Men, här är det påtvingande."

Jag skulle vilja ha exakta källor till alla dessa citat. Jag har sökt men inte hittat ett enda av dem. Många av dem luktar quote mining på lång väg.

Vidare skriver Molén:

"Problemet är att dessa beslut torde strida mot såväl den grundlagsskyddade religionsfriheten som mot europakonventionens skydd av de mänskliga rättigheterna, som utgör svensk lag, och som ger ett skydd för såväl religions- som yttrandefriheten, samt skolans grundläggande läroplan om detta.
Dessa lagar har kommit till bland annat för att inte samhället skall bli totalitärt. Man kan inte tvinga andra att godta en ateistisk grundsyn, inte ens om man kallar denna syn för vetenskap."

Besluten har inget med religionsfrihet eller europakonventionen att göra, vilket borde vara uppenbart. Det handlar inte om ateism. Det handlar om vetenskapsundervisning.

"Men nu kommer det alltså att bli förbjudet att berätta att naturvetenskaplig forskning visat att livet inte kan ha uppkommit av sig självt. Och detta bara därför att ateister inte kan tro det och inte vill kalla dessa resultat för vetenskap?
Det blir förbjudet att visa att man inte kan förklara hur något komplicerat uppkommit, hos något djur eller någon växt, bara därför att en del ateister inte vill veta det?"

Om naturvetenskaplig forskning skulle komma fram till att livet inte kunnat komma till av sig självt måste detta givetvis få undervisas. Men att den skulle kommit fram till detta stämmer inte. Och det är givetvis inte förbjudet att diskutera komplexa system som än ej har förklarats. Men intelligent design ska inte undervisas i skolorna, något som Molén här vill propagera för.

"Det blir förbjudet att visa att alla huvudgrupper av växter och djur uppkommit färdiga till sina huvuddrag, trots att detta är vad fossilen visar.
Det blir förbjudet att ta fram resultat från DNA-forskningen som motsäger evolutionsteorins tankar om uppkomsten av information.
Det blir förbjudet att framföra de resultat som visar att "apmänniskan Lucy" såg ut som en variant av den nu levande dvärgschimpansen (och att Lucy dessutom förmodligen var en han). Likaså att samma sorts skallform som fanns hos så kallade Homo erectus finns hos många helt normala nu levande människor. (De nu levande människorna skulle således kallas "apmänniskor" om man hittade deras skallar begravda någonstans.) Och så vidare
"

Ja, allt detta blir faktiskt förbjudet eftersom det är pseudovetenskap. På samma grunder ska vi heller inte lära ut att pyramiderna byggdes av utomjordingar, att planeterna påverkar våra liv eller att jorden är 6000 år gammal.

Molén avslutar såhär:

"Många ateister ser dock gärna en öppen diskussion. Men, speciellt Europarådets dokument är oerhört tendentiöst och verklighetsfrämmande, nästan som om de vill skrämma människor till tystnad. Däremot kan man diskutera hur ursprungsfrågor skall undervisas. Personligen ser jag gärna mer naturvetenskap i undervisningen, och då inte bara de fakta som ateister vill se.
Nej - fram för mer öppenhet! Och låt inte dem med religiösa föreställningar lära ut sin tro som vetenskapliga fakta! Man kan inte tvinga någon att tro, och alla borde få höra olika åsikter!"

Molén vill alltså se mera kreationism i undervisningen. Med öppenhet syftar han också på öppenhet mot kreationism.

Men sedan slår han huvudet på spiket. Låt inte religiös tro läras ut som vetenskap bara för att vissa inte kan se skillnaden. Precis! Det är just detta Skolverkets och Europarådets beslut handlar om! Lär ut vetenskap i skolorna, ta gärna upp vetenskapliga dispyter och förklara varför dessa förekommer inom den vetenskapliga världen. Men lär för Guds skull inte ut religiösa myter som fakta.

Detta tror jag att Molén håller med om. Problemet är bara att jag och han inte har samma åsikter om vad som är religiösa myter och vad som är vetenskap.

Andra bloggar om: , , , , ,

Skeptikern Fuglesang

Sveriges enda utomjording, Christer Fuglesang, är tydligen medlem i VoF (Vetenskap och Folkbildning), sveriges största skeptikerorganisation.

– Hur länge har du varit med i VoF, och vilken var den viktigaste anledningen till att du gick med?

Jag minns inte exakt vilket år jag gick med, men det var i början eller mitten av åttiotalet, strax efter att föreningen bildades. Jag har alltid hyst en stark motvilja, närmast avsky, mot pseudovetenskap och vidskepelse, så det var en naturlig sak för mig att gå med.
Läs mera här: VoF

Andra bloggar om: ,

söndag 2 december 2007

Efterspel gällande Muhammednallelärarinnan

Det blev alltså 15 dagars fängelse för lärarinnan som lät namnge en nalle till Muhammed.

Men detta var tydligen inte hårt nog då tusentals sudaneser samlades i en hatisk protest mot domslutet. Istället krävde protestanterna att lärarinnan skulle avrättas för sitt hädiska illdåd.

"Kill her! Kill her by firing squad!"
Detta ropades tydligen av många i folkmassan.

Men man ska nog vara försiktig med att peka ut solklara syndabockar i detta fallet. Det som på ytan tycks vara en irrationell religiös reaktion kan lika väl vara en kalkylerad politisk manöver. Och personligen hoppas jag att detta inte beror på religiösa motiv. Det vore extremt skrämmande.

Andra bloggar om: ,

fredag 30 november 2007

Ytterligare offer för Jehovas bibeltolkningar

En 14-år gammal pojke, Dennis Lindberg, från Seattle USA, dog i onsdags efter att ha vägrat ta emot blod som behandling mot sin leukemi.

Enligt läkarna var blodtransfusioner nödvändiga för hans överlevnad, men som medlem av Jehovas vittnen var pojken givetvis indoktrinerad till "blodfobi".

Tydligen prövades fallet i domstol och domaren kom fram till att pojken var gammal nog för att själv besluta om sin egen vård.

Andra bloggar om: ,

Klimathotet och Jesu återkomst

Återigen har jag en kommentar gällande en insändare i den kristna tidningen Dagen.

Denna gången är det Hans Jonsson som skriver om kopplingarna mellan Jesu stundande återkomst och klimatläget på jorden. Och det är inte någon uppmuntrande läsning för oss som vill vända på klimattrenden för vår egen och kommande generationers skull.

Såhär skriver Hans Jonsson:

"Det finns en fara i att vi så till den grad går upp i det globala miljö- och klimathotet så vi glömmer Jesus snara tillkommelse. Vi ser visserligen hur den här jorden alltmer utgör det förlorade paradiset. Det som Gud skapade men djävulen fördärvade. Och det är det fördärvet som nu gestaltar sig i ett andligt och lekamligt hot.
Men vi som tror på Jesus, får inte glömma att han sagt att himmel och jord ska brinna, men hans ord ska aldrig försvinna. Och vi som tror på hans ord vet att den här jorden är ”sparad åt eld”. Men vi som väntar Jesus ser fram mot nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor, enligt hans löfte.
Därför ska vi trösta varandra med att Jesus kommer snart. Han kommer för att rädda oss från den jord som är förlorad. Vår iver ska nu vara att bereda våra nära och kära, så de är redo då Jesus hämtar de sina undan den stundande vredesdomen, som ska drabba det förlorade paradiset. Guds ord säger att detta ska ske då många inte väntar det. Just därför, är det min tro att det kan ske nu. Ögonblicket då alla som bekänner Jesus som Herre, mirakulöst hämtats från den här jorden..."

"Kvar på denna jord är då de som älskar det förlorade paradiset. De som trott att denna jord är evig. De som enbart kämpat för en framtid här på jorden för barn och barnbarn. De har trott sig rädda hela världen men förlorar sina eviga själar.
Låt oss därför hålla fast vid vår tro på Guds ord. Och mitt i våra strävanden att göra denna fördärvade jord mer dräglig för den tid som är kvar, ivra för människors frälsning då Jesus kommer."
Jonssons ser alltså inget hopp om en lösning på klimatproblemet. Jorden är dömd att gå under och kvar blir vi som kämpar för vår överlevnad på denna planet. Någon stöd i vår kamp lär vi alltså inte kunna vänta oss från Jonsson och hans likar. Den lösning som Jonsson vill erbjuda är istället en tro på Jesus och därigenom en plats i Guds rike.

Hur vanlig är den här inställningen egentligen? Jag tror och hoppas att den är ganska ovanlig i Sverige. I USA lär det vara betydligt vanligare. Och detta är väldigt nedslående.
Det finns alltså en stor skara människor som inte känner någon vilja eller något behov av att kämpa för jordens och mänsklighetens fortlevnad. Istället väljer de att blunda och med knäppta händer känna förtröstan över att vara utvalda och därmed räddade från den stundande katastrofen. Något ansvar för kommande generationers välmående tänker de inte ta eftersom en viss tolkning av en viss helig text enligt dem är så extremt sannolik.

Enligt en undersökning gjord 1997 trodde 24% av de tillfrågade att Jesus återkommer inom deras livstid. 24% motsvarar cirka 71 miljoner amerikaner.

En annan undersökning gjort 1999 visade att 52% trodde att Jesus kommer att återkomma innan år 3000. Detta motsvarar cirka 154 miljoner amerikaner.

Enligt en undersökning 2006 trodde 25% av de tillfrågade amerikanerna att det var troligt eller någorlunda troligt att Jesus kommer att återkomma år 2007.

Och samtidigt undrar många troende varför ateister är så högljudda och kritiska mot alla eller vissa religioner. Varför kan de inte vara tysta och låta troende vara ifred? Jo det kan jag tala om - eftersom vi bryr oss om våra medmänniskor och vår jord.
Vi vill inte tyst se på när kvinnor tvingas till illegala aborter pga religiös lagstiftning, när kvinnor piskas eller stenas för att ha blivit våldtagna då detta är ett brott mot islam, när religiösa grupper vill utesluta vetenskaplig undervisning från skolorna, när religiösa intressen styr mellanösternpolitiken, när miljökatastrofer ignoreras i Jesu namn, när homosexuella förföljs, diskrimineras och dödas i enlighet med religiösa övertygelser, när individers åsiktsfrihet förtrycks i religiösa stater, osv, osv.

Dessa problemen beror givetvis inte på religionerna alena. Det finns även sociala, kulturella och ekonomiska motiv bakom problemen. Men den som påstår att "sann" religion inte har något med dessa saker att göra sysslar med självbedrägeri. Många av problemen beror på religionen och inget annat.

Därför skriver jag om insändare av den typen som Hans Jonsson skickade in till Dagen. Därför väljer jag att på denna blogg, som i huvudsak ska handla om skepticism och kritiskt tänkande, även ta upp religiöst relaterade problem.

Andra bloggar om: , , , ,

torsdag 29 november 2007

Fängelse istället för piskrapp

Nu har domen fallit och det blev 15 dagars fängelse för lärarinnan som lät namnge en nalle till Muhammed. 15 dagar ska hon få sitta i finkan för att sedan utvisas ur Sudan.

Straffet får anses som ganska milt och det är ju positivt. Det negativa är att hon ens fälldes eller att man över huvudtaget ser hennes agerande som brottsligt. De sudanska lagarna är skamliga. Hela historien har varit tragiskt skrattretande från början till slut.

Det är en märklig värld vi lever i. Man kan undra hur vi människor skulle uppfattas om vi någon gång skulle bli betraktade av utomjordiska, intelligenta varelser. Skulle de skratta åt oss, gråta eller bara skaka på sina "huvuden" i förundran?

Andra bloggar om: ,

Länktips November

Här kommer månadens pyttipanna.

Vi börjar med lite kognitiv dissonans. I en artikel i NY Times beskrivs forskning på apor som visar att även de rationaliserar irrationellt beteende, precis som vi människor. Våra psykologiska tendenser lär alltså ha hängt med ett bra tag evolutionärt sett.

På Salom.com finns en intressant artikel om hur vi alla är fördomsfulla av naturen men samtidigt inte behöver vara offer för fördomarna.

"Denial makes the world go around". Så heter en artikel i NY Times om förnekan som en tidvis socialt fördelaktig psykologisk tendens. Mycket läsvärt!

Varför beter vi oss irrationellt? Här är de 10 mest intressanta socialpsykologiska studierna! Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket intressant!

I Saudiarabien riskerar just nu en ung kvinna att bestraffas med 200 piskrapp - för att hon blev utsatt för en gruppvåldtäckt! I artikeln talar kvinnan för första gången om sin situation. Skrämmande läsning om religiöst vanvett.

Vidare till lite vidskeplighet i delar av Afrika. Här är en artikel om hur tro på häxor gör oskyldiga barn till offer för beskyllningar, bestraffningar och förpassade.

En utmärkt artikel bl a om varför alternativmedicin blir allt mer populär i USA. Troligtvis är detta även relevant i Sverige.

På vilket sätt evolverar alternativmedicinen?
Den frågan ställde sig Martin Rundkvist. Detta nappade ett antal bloggare på (Orac del I, Orac del II, Novella, och vidareutvecklade tankegångarna.

Ben Goldacre har skrivit en utförlig artikel om homeopati och dess möjligtvis ickeexisterande framtid. Goldacre är en av de mest framträdande kritikerna av homeopati och diverse andra alternativmediciner. Högst rekommenderad läsning för alla intresserade!

Man kan göra
en del häftiga grejer på egen hand för ganska lite pengar om man bara har lite fantasi.

Här är en sida med en stor samling gör-det-hemma-experiment som du kan utsätta din uppfattningsförmåga för. Testa illussioner av många olika slag!

Det var allt för denna gången. De som orkar läsa allt kommer bli upplysta nog för bli gurun över en egen sekt!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Dawkins förläggare riskerar åtal i Turkiet

Åklagare i Turkiet undersöker just nu ifall den turkiska förläggaren av Dawkins The God Delusion bör åtalas för "religiös uppvigling".

Guardian Unlimited:

"The inquiry apparently began after one reader complained that passages in the book were an assault on "sacred values"."

"Karaaslan could be required to stand trial if the prosecutor concludes that Dawkins' book incites religious hatred and insults religious values, and would face up to one year in prison if found guilty, according to the Turkish daily newspaper Milliyet."
Turkiet jobbar för fullt med att få bli medlem i EU, men hur väl rimmar deras rättssystem med den tryck- och åsiktsfrihet som EU står för?

Andra bloggar om: ,

Den verkliga exorcisten

Reality-televisionens guldålder har nu blivit ännu mer skinande. För nu ska vi få följa med en veteran bland exorcister på sin demonutdrivarturné i The Real Exorcist.

Exorcisten, Bob Larson, har hållt på i 20 år och utfört 6000 exorcismer. Demonerna verkar aldrig ta slut.

"The Real Exorcist follows Larson and his team - including wife Laura - on their quest to save people from their possessions."

"This amazing and controversial show is gripping, terrifying, touching and humorous; and whether you are a true believer or a sceptic, it is indisputable that what Reverend Larson has a tremendous impact on the people whom he exorcises. "

Smakprov:


Sådant här är bara tragiskt. Människor med psykologiska problem, t ex depressioner, ska söka hjälp hos vården, inte hos en exorcist. Dessutom kan man fråga sig hur "seriös" Bob Larson egentligen är. Tror han verkligen på det han gör eller har han några andra motiv? Ritualerna ser misstänkt inövade/rutinmässiga ut.

För intresserade, gällande bl a Larsons ekonomi:
Bob the 'Exorcist' fake evangelist Expossed (Youtube)
Bob Larson Exposed (Youtube)

Andra bloggar om: ,

Uppföljning gällande de 40 piskrappen

Igår skrev jag om lärarinnan som riskerar 40 piskrapp för att ha namngett klassens nalle till Muhammed och därmed skymfat Islam.

Idag läser jag att en 7-årig pojke från klassen trätt fram och uppgett att namnet var hans idé.

"The teacher asked me what I wanted to call the teddy," the boy told Reuters. "I said Muhammad. I named it after my name."
Han föräldrar har alltså gjort honom till en levande avbild av profeten! Detta trodde jag verkligen inte kunde förekomma. Hur vågar de?! Jag har då aldrig hört talas om en muslim som heter Muhammed. Denna respektlöshet äcklar mig!
"His suggestion was put to a class vote and was the clear winner. The boy, who said he was not thinking about the prophet when he put forward his choice, described Gibbons as "very nice"."
Uppenbarligen har pojken blivit förledd av fröken Gibbons sataniska lärometoder. Vem som förlett pojkens föräldrar vet jag inte, men jag misstänker att det antingen är västerländska tv-program eller evolutionsteorin.

Må de alla bestraffas hårt så att de åter kommer till insikt om Allahs godhet.

Andra bloggar om: ,

onsdag 28 november 2007

40 välförtjänta piskrapp

En brittisk kvinna, Gillian Gibbons, som jobbar som lärare i Sudan riskerar 40 piskrapp för att ha skymfat islam.

Vad är hennes brott? Jo, hon lät sina elever välja namnet Muhammed till klassens nallebjörn. Jag blir vansinnig! Vad tänkte hon på?! Förstod hon inte att denna avbildning av Muhammed genom namngivningen av nallebjörnen är en uppenbar attack mot islam?! Detta kan givetvis inte tolereras! 40 piskrapp är egentligen för lite för en hädelse av detta slag enligt min mening.

Tänk om fler skulle ta efter och börja namnge diverse grejer efter Muhammed. Än värre - tänk om de döpte sina söner efter den helige profeten!? Detta vore väl den ultimata hädelsen, i och med levande avbildningar. Sådana föräldrar skulle förtjäna minst 200 piskrapp! Men något sådant lär väl ingen våga sig på...

Det är bra att vi har religioner som visar oss hur vi ska leva, t o m gällande namngivning av nallebjörnar. Vad vore mänskligheten utan gudomlig etik och förnuft av detta slag?

Andra bloggar om: ,